MARIT HOLM

Fra Haus, Lonevåg og Valestrand busses nå elever til skolen som kommunen la ned. Etter at Hosanger-bygden stiftet sin egen grendeskole, syder det av giv og optimisme.

— Vi har en fantastisk dugnadsgjeng. Lærere som strekker seg ekstra. Og 31 utrolig kjekke elever, forteller rektor Kirsten Råheim.

Hun tror det er mange årsaker til at foreldrebetalingen ved skolen bare er på halvparten av det en full plass i den kommunale skolefritidsordningen (SFO) koster. Hosanger Montessoriskule har også råd til å ha en god søskenmoderasjon.

— Generelt driver vi vel billigere, og utnytter ressursene godt. Og så prøver vi å skaffe oss inntekter utenom. I fjor laget vi skoleavis som vi gikk rundt og solgte. I år arrangerte vi åpen dag, der vi solgte betasuppe vi hadde laget. Vi sparer til å kjøpe nye lekeapparat i skolegården. Alle monner drar, påpeker Råheim.

Forutsigbar økonomi

Aksel Mjøs, en av grunnleggerne og medlem i styret av Hosanger Montessoriskule, karakteriserer økonomien til skolen som forutsigbar og gjennomsiktig.

— Frem til i høst har vi hatt faste statlige støttesatser som har vært lik over hele landet. Nå skal satsene gradvis tilpasses den lokale ressursbruken i offentlig skole. Vi har fulle offentlige lønnsvilkår til de ansatte, men de har mer bundet tid på skolen. Hos oss er dessuten alle elever med i SFO. Det gjør at kostnadene blir fordelt på alle. Det hører også med til historien at vi har et ryddig forhold til Osterøy kommune. De har hele tiden opptrådt veldig profesjonelt, sier Mjøs.

Han mener skoleetableringen har vært viktig for samholdet i bygden, og humrer når vi spør hvor lenge foreldrene vil orke å drive så mye dugnad.

— Det nivået vi ligger på i dag, mener vi er fullt akseptabelt. Ungene er dessuten det viktigste vi har, sier Aksel Mjøs.

Kostnader for kommunen

Skolesjef i Osterøy, Astrid Brandal Øvsthus, bekrefter at innsparingene ved å legge ned den offentlige skolen i Hosanger er blitt mindre enn forutsatt.

— Elevene på Hosanger Montessoriskule og en tilsvarende skole på Tysse har rett til fri skyss, spesialundervisning, PPT og liknende. Sånn er lovverket, og det forholder vi oss til. Vi har et godt samarbeid med disse skolene, sier Øvsthus til Bergens Tidende.

— Jeg har ikke sett regnskapet til Hosanger Montessoriskule, og vet derfor ikke hvorfor foreldrebetalingen der bare er halvparten av en full plass i kommunal SFO. Men jeg har forstått at på Hosanger Montessoriskule regnes SFO som en del av det totale tilbudet. I de kommunale skolene er SFO et tilbud før og etter vanlig skoletid.