• Jeg ble overrasket over den unisone motstanden mot vindmølleparken som kom fram på informasjonsmøtet på Selbjørn, sier Austevoll-ordfører Helge André Njåstad (FrP), som selv er tilhenger av planene. Han tror likevel at vindparken blir bygget uten forsinkelser.

AUDUN STØLÅS — Jeg tror at det ikke blir bygget noen vindmøllepark på Selbjørn, sier Hans Halstensen, leder for Miljøaksjonen nei til vindmøllepark på Selbjørn. Nå er folk virkelig begynt å våkne for det som er i ferd med å skje i denne saken, sier han til Bergens Tidende.

Vindmølleparken som Statkraft SF har planlagt på Selbjørn har den siste uken kommet ut i hardt vær.

Opphevet vedtak

Fylkesmannen i Hordaland har opphevet det vedtak Austevoll kommunestyre har gjort om å dispensere fra kravet om å utarbeide en reguleringsplan for området. Vedtaket ble gjort uten at saken ble sendt på høring til involverte parter og er derfor ulovlig, konkluderer fylkesmannen.

Mandag arrangert Statkraft et orienteringsmøte for innbyggerne på Selbjørn om planene. Ordføreren sier at han ble overrasket over den unisone motstanden mot planene på dette møtet.

- Motstanderne mobiliserer

— Det er vel slik at det er motstanderne som mobiliserer til et slikt møte, mens den vanlige mann i gaten ikke bryr seg. Men at det var et så kraftig nei på dette møtet overrasket meg, sier ordfører Helge André Njåstad til Bergens Tidende.

Ordførerer regner nå med at det vil bli to parallelle prosesser videre i denne saken, begge med ankemuligheter for motstanderne. Den ene prosessen dreier seg om utarbeiding av reguleringsplan og den andre om selve konsesjonssøknaden til NVE.

Planene går ut på å bygge 8-20 vindmøller på Selbjørn. De skal stå ferdige i 2007. Dersom det blir valgt åtte vindmøller vil hver av dem få en høyde på 155 meter. Det er en høyde som er tre ganger større enn Rådhuset i Bergen. Blir det valgt 20 vindmøller vil hver av dem få en høyde på rundt 100 meter.

Hans Halstensen sier at han er blitt veldig optimistisk etter mandagens informasjonsmøte.

— Dersom NVE gir konsesjon, vil det skje 100 prosent mot viljen til folket på Selbjørn, sier han.

VINDMØLLE-PLANER: Planene går ut på å bygge 8-20 vindmøller på Selbjørn. De skal stå ferdige i 2007.Ordfører Helge André Njåstad er overrasket over den store motstanden mot planene.<br/> ILLUSTRASJON: TOR SPONGA