— Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen legger nå i realiteten hele vindkraftsatsingen i Norge på is, hevder Iver Nordseth. Smøla-ordføreren er også leder i Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner.

Det er den bebudede innføringen av de såkalte elsertifikatene som for alvor har satt fart i interessen for å bygge vindparker langs norskekysten. Produsentene av kraft fra fornybare kilder vil kunne håve inn en pen ekstragevinst gjennom ordningen. For mange vindkraftprosjekter er innlemmelse i sertifikatomsetningen helt avgjørende for om planene i det hele tatt blir satt ut i livet.

De norske og svenske energiministerne diskuterte saken på mandag. Her ble det klart at den norske regjeringen, i motsetning til den svenske, ikke makter å få frem et lovforslag om ordningen tidsnok til at ordningen kan tre i kraft fra 2007, slik planen var.

En av årsakene til forsinkelsen er at de tre rød-grønne regjeringspartiene strides om småkraftverk skal inngå i den økonomisk sett innbringende ordningen. I Soria Moria-erklæringen er de utelatt, men sterke krefter i Sp arbeider for å omgjøre regjeringens standpunkt.