De fem konsesjonene gis til Fakken vindkraftverk i Troms, Andmyran vindkraftverk og Nygårdsfjellet vindkraftverk i Nordland, Tysvær vindkraftverk i Rogaland og Lista vindkraftverk i Vest-Agder. Samlet vil de kunne produsere 1 TWh i året, nok strøm til 50.000 husstander.

Samtidig ber NVE om at planleggingen av Lindesnes vindkraftverk i Vest-Agder avsluttes fordi prosjektet er for konfliktfylt.

Vindkraft er en fornybar energikilde uten utslipp av klimagasser som kan gi et viktig bidrag til elektrisitetsproduksjonen i Norge. For å få dette til, mener NVE at samfunnet må godta enkelte ulemper lokalt. Ulempene er at vindmøllene kan bli for dominerende i landskapet, de lager støy og kan ha negative virkninger for fugle— og dyreliv.

Lønnsomhet

Lav lønnsomhet og lokal motstand er de viktigste hindringene for at vindkraft kan bli en betydelig energikilde i Norge, mener NVE-direktør Agnar Aas.

– Vi mener de prosjektene som har fått konsesjon har realistiske muligheter til å gjennomføres, sier han.

Ane Kismul i Norsk Vindkraftforening er glad det blir gitt nye konsesjoner, men hun mener det går for smått.

– Det ligger prosjekter i kø som utgjør 40-50 TWh. Nå har de gitt konsesjon til 1 TWh, sier hun.

Flere prosjekter som har fått konsesjon tidligere er ikke realisert, og Kismul mener det skyldes at de økonomiske støtteordningene er for dårlig. Støtten er på 8 øre per KWh, men avkortes hvis strømprisen stiger.

Kismul er tidligere leder av Natur og Ungdom. Hun mener vi må tåle å se vindmøller i landskapet hvis det kan bidra til å få ned utslippet av klimagasser. Nestleder Ingeborg Gjærum i Natur og Ungdom mener Norge bør ta mål av seg til å være en ledende vindkraftprodusent.

Motstand

Norges Miljøvernforbund vil derimot anke vindkraftkonsesjonene, fordi flere av dem kan være i konflikt med natur- og miljøinteresser. Organisasjonen reagerer på at NVE ikke har avventet Miljøverndepartementets varslede retningslinjer for lokalisering av vindkraftanlegg.

– NVE risikerer å gi konsesjon til anlegg i områder med sterke truede dyre- og plantearter, sier leder Kurt Oddekalv i en pressemelding.

NVE har ikke gitt konsesjon for vindkraft siden høsten 2004, men har arbeidet med utredning av planlagte vindkraftverk og tiltak for å styrke kraftnettet.

– NVE vil legge stor vekt på å samordne sakene regionvis. Prosjekter i Midt-Norge vil bli prioritert i 2007. Dette utelukker ikke at noen prosjekter i andre områder også kan bli avklart, sier Agnar Aas.