Fremskrittspartiet er dermed nesten dobbelt så stort som Høyre, som går tilbake fra 16,4 prosent til 13,4 prosent.

Arbeiderpartiet er imidlertid landets desidert største parti. Ap går frem 1,9 prosentpoeng, fra 31,4 prosent i oktober til 33,3 prosent.. Sosialistisk Venstreparti går frem 1,4 prosentpoeng og får støtte fra 9,2 prosent av de spurte.

Det tredje regjeringspartiet, Senterpartiet, må tåle en tilbakegang på 0,8 prosentpoeng, og får nå en oppslutning på 5,6 prosent.

Kristelig Folkeparti taper også oppslutning, og går tilbake fra 6,1 til 5,7 prosent. Venstre går også tilbake, fra 6,7 prosent i oktober til 5,7 prosent i november.