NTB og Leif Gullstein

Norge må enten tillate slikt salg på dagligvarebutikken, eller flytte ølsalget til Vinmonopolet.

Det er svært lite sannsynlig at regjeringen vil fjerne ølsalget fra dagligvarebutikkene. Alt tyder dermed på at butikkene får selge alkoholsvak vin og ferdigblandede brennevinsdrinker — såkalt rusbrus eller alkopops. Dette er drikker som inneholder mindre enn 4,75 prosent alkohol.

Dømt

I en dom avsagt fredag fastslår EFTA-domstolen at Norge har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser i EØS-avtalen ved å opprettholde to former for salg av alkohol med samme styrke.

I dag tillates salg av øl med et alkoholinnhold på mellom 2,5 og 4,75 volumprosent i dagligvarehandelen, mens de andre drikkevarene med samme alkoholinnhold bare tillates solgt gjennom Vinmonopolet.

— Det er for tidlig å si hvilke produkter dommen omfatter, sier rådgiver Jens Nordahl i Vinmonmopolet som understreker at cider ikke omfattes av EØS-avtalen.

Diskriminerende

EFTA-domstolen i Luxembourg påpeker at dagens norske regelverk virker diskriminerende, fordi at mens ølet er produsert i Norge, blir svakvinen, cideren og rusbrusen stort sett importert fra andre EØS-land.

VIN: Alt tyder på at du snart kan kjøpe svakvin på butikken.
FOTO: SCANPIX