Dette skal være første gang det er påvist at vin i bestemte mengder faktisk bidrar til å minske risikoen for endetarmskreft. Bak forskingsresultatene står professor Morten Grøbak og Anja Pedersen ved Center for Alkoholforskning på Statens Institut for Folkesundhed.

— Alkohol kan øke risikoen for kreft i munn og spiserør. Denne risikoen er et resultet av en direkte biologisk påvirkning fra alkoholen selv. Slik er det ikke med kreft i tykk- og endetarm, hvor alkoholens effekt ikke direkte kan spores, sier Morten Grønbaæk til Politiken.

Hvorfor det er slik, vet han imidlertid ikke. - Hva som ligger bak vinens tilsynelatende beskyttende virkning, er litt mystisk.

Tallmaterialet bak undersøkelsen er meget stort. Hele 29.000 danske menn og kvinner i alderen 23-95 år er med. Deltagerne er fulgt gjennom 15 år, noe som bør gi undersøkelsen betydelig tyngde.

Tallene forteller at de som ukentlig drakk 14 eller flere enheter med øl og sprit, har mer enn tre og en halv gang så stor risiko for å få endetarmskreft, sammenlignet med dem som ikke drikker alkohol i det hele tatt. Inntok man imidlertid det samme antallet enheter, men lot vin utgjøre minst 30 prosent av forbruket, ble kreftrisikoen halvert.

— Kanskje er det noe i vinen som virker beskyttende mot kreft. Kanskje er det noe i øl som øker risikoen for kreft, spekulerer Morten Grønbæk.

— En tredje mulighet kan jo være at vindrikkere generelt er sunnere mennesker.