OLAV GARVIK

Norsk alkoholpolitikk er under sterkt press som følge av EØS-avtalen. Statsråden sier til Bergens Tidende at den nasjonale handlefriheten er blitt mindre enn vi trodde da avtalen ble inngått for drøyt ti år siden.

Det er truffet en del avgjørelser i liberaliserende retning som han slett ikke er begeistret for. Introduksjonen av rusbrus i vanlige forretninger er det ene, og den friere adgangen for private til å importere vin er en annen uheldig utvikling.

Vin sammen med brød?

— Mange ser frem til å få kjøpt vin samtidig som de handler brød og melk i dagligvareforretningene?

— Det er ikke denne regjeringens politikk. Vi er fornøyd med dagens ordning, sier Dagfinn Høybråten. Heller ikke ESA kan påtvinge Norge en slik utvikling.

Han nevner at Sverige, derimot, har større problemer med å opprettholde en nasjonal alkoholpolitikk, ved at landet er fullverdig medlem av EU.

Men på nordisk plan er det et gjensidig ønske om et samordnet fremstøt overfor EU. Selv om landene her i Norden neppe greier å bli enig om ett og alt innenfor alkoholpolitikken, er det et felles ønske å beholde en mest mulig restriktiv linje som bevislig har resultert i lavere forbruk og et gunstigere sykdomsbilde enn i andre europeiske land, påpeker han.

Felles nordisk strategi

— Det er et problem for oss at det i EU-landene først og fremst er landbrukshensyn og rent kommersielle hensyn ellers som styrer alkoholpolitikken, sier statsråden.

I denne omgang er det ønsket om å få en fellesnordisk opptreden i forhold til EU når det gjelder rammene for alkoholpolitikken.

— Etter at statsminister Kjell Magne Bondevik reiste dette spørsmålet overfor sine nordiske kolleger på Island i sommer, har vi nedsatt en ekspertgruppe som ser nærmere på hva som kan gjøres for å lage en felles nordisk strategi. Sosialministrene i Norden skal møtes 18. oktober i København for å ta stilling til dette.

Polutsalg hensiktsmessig

— Er vin blitt for billig her til lands?

— Avgiftsnivået er et edruskapspolitisk virkemiddel, og det må hele tiden balanseres mellom det som er ønskelig i den forbindelse og det nivået andre land har.

— Forarges du over at nye vinmonopolutsalg gror frem som paddehatter?

— Jeg vil svare både ja og nei. KrF har prøvd å bremse en slik utvikling. Men likevel ser jeg at det er et hensiktsmessig system for å holde best mulig styring med omsetningen, med tanke på å begrense det illegale salget. Vi skal ikke glemme at ordningen med Polet er alkoholpolitisk begrunnet.

Vinspaltene

— Hvordan kan vi få bukt med salget av metanolholdig sprit?

— Det er bare informasjon som nytter. Dessuten ser potensielle brukere etter de tragiske hendelsene at det er livsfarlig å bruke slik sprit.

— Hvordan reagerer du på alle vinspaltene som florerer i de fleste aviser?

— Det er en del av velstandsutviklingen, og det er ellers en trend at avisene skriver så mye om mat og drikke. Men samtidig kan jeg ikke unngå å legge merke til at grensen mellom journalistisk arbeid og tekstreklame er hårfin.

Jeg lar meg ikke opprøre over dette. Derimot er jeg oppbrakt over at det store flertallet er så taust når vi hører om all den vold som skjer i påvirket tilstand, sier Dagfinn Høybråten.

NESTEN TEKSTREKLAME: - Grensen mellom journalistikk og tekstreklame er hårfin når det gjelder avisenes vinspalter, mener arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten (t.v.) - her sammen med statsminister Kjell Magne Bondevik og Valgerd Svarstad Haugland.<p/> FOTO: SCANPIX