Ulven har den siste tiden lusket langs gjerde som går rundt den 40 mål store naturparken med ulvene som er blitt kjendiser gjennom TV-serien «Vi på Langedrag». Ifølge ansatte ved Langedrag oppfører villulven seg som om den vil inn.

Men Direktoratet for naturforvaltning mener det skal svært tungtveiende grunner til for å fange inn og sette ville dyr i innhegning. Direktoratet har i dette tilfellet ikke funnet noen slike grunner — selv om ulvene på innsiden er nysgjerrige på sin ville frende.

Direktoratet skal i helgen sende folk til Langedrag for å merke ulven og i neste omgang forsøke å skremme den bort fra området rundt naturparken.

Den halvannet år gamle ulven har trolig trukket til området på grunn av tilgang til mat, mener direktoratet. Gjennom tid har ulven vent seg til å være i nærheten av mennesker. Direktoratet mener dette er uheldig og vil derfor forsøke å skremme vekk ulven.

Dette er en løsning som blant andre Foreningen Våre Rovdyr har anbefalt. Dette kan for eksempel gjøres med bruk av knallskudd.

(NTB)

FÅR IKKE SELSKAP: Det er problemer med innavl i ulveflokken på Langedrag, derfor hadde den ville hannulven vært en kjærkommen tilvekst til flokken.