TOR LEIF PEDERSENtor.pedersen@bt.no Det er omstridt hvor mange villrein det er på Hardangervidda. For å oppnå en god forvaltning av denne villreinstammen, må de ansvarlige for forvaltningen vite hvor mange reinsdyr det er på Vidda vinterstid. Dette er bakgrunnen for at villreinflokkene på Vidda nå skal fotograferes fra fly for å kunne bli talt.Villreinutvalget på Hardangervidda står som ansvarlig for flytellingen. Sekretær i utvalget, Svein Erik Lund, sier til Bergens Tidende at det ble gjort forsøk på å sende de 3 flyene på vingene for å fotografere villreinflokkene sist helg. Hindret av dårlig vær — Vi skal fly over de områdene der det er mest sannsynlig at dyrene er - i øyeblikket er det Nore-Uvdal, Tinn, Vinje og i Eidfjord - nærmere bestemt i Bjoreiddalen. Men dårlig vær har hindret oss. Hver dag denne uken har vi opplevd at været veksler fra strålende og klart i en del av dette området til snøfall og tåke i andre deler, sier Lund.Han understreker at det ikke er mulig å dekke hele Vidda i en slik telling. Men det er gjort en god forhåndsrekognosering slik at man vet noenlunde hvor dyrene står. I tillegg til flymannskapene, vil det også være lokalkjente folk på bakken som supplement til flyfotografering av villreinflokkene. Lite snø på Vidda - Vær og snøforhold er selvsagt en avgjørende faktor for et slikt prosjekt, sier Lund.- Inntil for noen dager siden var det lite snø over store deler av Vidda. Det gjorde at rabber og hauger var snøbare. Dette gjorde sitt til at bakken fortonet seg svart på fotomaterialet. Dermed var det vanskelig å skille ut dyrene på bildene. De siste dagene er det kommet noe snø som eliminerer dette problemet. Et annet problem er at dyreflokkene har stått svært spredt. Nå er det været som avgjør, sier han. Fortell utvalget - Vi håper å ha klart å gjennomføre fire tellinger innen utgangen av mars måned. Da vil vi ha datagrunnlag for den nye driftsplanen for villreinstammen på Hardangervidda, sier Lund. Han legger til at resultatet og analysen av flytellingen ikke vil bli offentliggjort før det årlige villreinmøtet i april. Lund oppfordrer folk om å melde fra til villreinutvalget for Hardangervidda dersom de ser villreinflokker eller store sleper etter slike flokker i tiden fremover.