I forbindelse med at kvinnen møtte hos legen 23. august 2004 for å få foretatt en abort, ble det gjennomført en ultralydundersøkelse for å få finne ut hvor langt hun var kommet i svangerskapet.

Legen ba da kvinnen om å se på ultralydskjermen for selv å kontrollere målinger sammen med ham. For dette har legen fått en kraftig advarsel av Helsetilsynet.

Legen klaget vedtaket inn for Statens helsepersonellnemnd, men de stadfestet Helsetilsynets kritikk, og konstaterte at legens opptreden var uforsvarlig, melder Dagbladet.

Legen fikk også i 2001 en advarsel for uforsvarlig legevirksomhet.