I tekstmeldingen seniorrådgiver i kommunal— og regionaldepartementet Sissel Mossing sendte til redaktør Inge Bjørn Hansen i Framtid i Nord sto det: Vi kan ikke la dere kjøre den i dag. Jeg ringer senere.

Tilbød eksklusiv avtale

Hun referer til en sak redaktør Hansen allerede hadde lagt ut på nettsidene til avisen.

Bakgrunnen var at Åslaug Haga var i Tromsø torsdag 28. juni for å annonsere at kommunal- og regionaldepartementet gir 4,1 millioner kroner til et pilotprosjekt i kulturbasert næring i Kåfjord kommune.

Nordlys var eneste medium til stede på møtet. NRK Troms og Finnmark hadde tidligere blitt forespeilet muligheten for «eksklusiv» dekning, dersom det ble laget et TV-innslag fra det samme møtet, men takket nei.

Via tips fikk også avisen Framtid i Nord kjennskap til møtet og laget en sak på dette dagen etter som ble lagt ut på nett.

Har sendt brev

Departementets forsøk på å stoppe saken har skapt skarpe reaksjoner både i avisen og i Norsk Redaktørforening.

Assisterende generalsekretær Arne Jensen i redaktørforeningen sendte i går et brev til kommunal- og regionaldepartementet hvor han ber om redegjørelse.

Han er kritisk til flere ting. Det at departementet inviterer til eksklusiv dekning bryter med likebehandlingsprinsippet som det har vært lange tradisjoner for i norsk politikk.

Jensen ønsker også å vite om departementet mener å ha noen form for instruksjonsmyndighet overfor norske medier når de sender en slik tekstmelding.