Bakgrunnen for brevet som hun sendte i fjor vår til Stortingets presidentskap var det hun mener er et urovekkende alkoholkonsum blant toppbyråkrater og politikere.

Som Toppe sier i dagens BT-sak om helsetoppenes vindrikking:

— Det er et paradoks at de som jobber med folkehelse ikke er noe bedre selv.

Stortingsrepresentantens erfaringer fra middager i politikken er lik de som legepresident Hege Gjessing har:

— Det helles på og helles på. Det er ingen begrensing.

Sendte brev

19. april i fjor sendte hun derfor brev der hun ba presidentskapet om å vurdere to saker:

  • Avvikle alkoholsalget i stortingsrestauranten.
  • Innføre retningslinjer for alkoholkonsum for komiteene på Stortinget når de er på middager med eksterne aktører.

Toppes forslag er at bare de som aktivt ber om alkohol til middagen skal få servert det, i motsetning til dagens praksis hvor man må si aktivt nei til alkohol. På den måten mener hun alkoholen vil få en mindre selvsagt plass til måltidene.

Avviste Toppe

Stortingspresident Dag Terje Andersen sendte svar et par uker senere. Han og resten av presidentskapet delte ikke hennes bekymring. Han skriver blant annet at:

«Det har de siste fem årene blitt solgt i snitt 150 flasker øl per pr. Tatt i betraktning det store antall personer som har tilgang til stortingsrestauraneten må dette karakterisers som meget beskjedent.»

«Presidentskapet kan heller ikke se at det å avslutte ølsalget i stortinsgrestauranten vi ha noen særlig praktisk betydning for å begrense stortinsgrepersentantenes eller andres alkoholskonsum.»

Les hele brevet her!

Internasjonal etikette

Etter det presidentskapet mente så er det svært sjeldent at det tilbys alkohol ved lunsjer eller middager der komiteene er vertskap. De vil heller ikke legge ned forbud mot dette. Grunnen er at det «kan tenkes at internasjonal etikette tilsier at det bør tilbys vin til maten».

Den enkelte står uansett fritt til å la være å takke ja til et slikt tilbud, påpeker Andersen.

Presidenten vedgår at det er vanlig at det serveres alkohol på eksterne middager som komiteene inviteres til, for eksempel middager med statsrådene. Men å snu på regelen om at man må si aktivt nei til alkohol, istedenfor å si aktivt ja, kommer ikke på tale.

«En ordning der Stortinget henstiller til eksterne arrangører om at bare de komitémedlemmene som aktivt ber om det skal få servert alkohol ved eksterne middager o.l, finner presidentskapet lite hensiktmessig».