Familien hadde vært på «kombinert ferie— og handletur» i Tyskland da de ble stoppet i Halden onsdag 23. juli, skriver fvn.no.

Med en Volkswagen Caravelle og tilhenger klarte de å komme seg gjennom en ubetjent tollovergang på grensen, men den tunglastede bilen vakte oppsikt hos tollerne som hadde en stikkontroll noen kilometer unna ved Osdalen i Halden.

Totalt 2416 liter øl, 1,5 liter vin og én kilo røyketobakk fant tollerne i bilen og hengeren.

— En varebil med henger blir som regel alltid kontrollert dersom Tollvesenet har kontroll. Denne bilen hoppet ikke akkurat lett over humpene heller, sier politibetjent ved Halden politistasjon, Per Ivar Thomasrud, til fvn.no.

Største beslag i år

Ifølge politiet er ølbeslaget det største som er gjort i Halden hittil i år. Lyngdølen hadde stablet i alt 7321 ølbokser i bilen og på hengeren.

— Det er meget sjelden at vi gjør et så stort beslag i privatbil med henger. Dette er helt sikkert det største vi har hatt i år. Vanligvis gjør vi beslag på mellom 1000 og 1500 liter, sier Thomasrud.

Den 44 år gamle familiefaren som sto for smuglingen, ble etter beslaget sittende varetektsfengslet i Halden i ett døgn. Hans kone og 14 år gamle barn fikk lov til å kjøre videre.

Innrømmet alt

I avhør la lyngdølen alle kort på bordet. Han forklarte at store deler av de nærmere 2500 literne med øl skulle selges videre.

— Han skulle selge videre om lag halvparten. Resten skulle han ha selv, opplyser Thomasrud.

Østfold politidistrikt sendte i slutten av juli over saken til Lister tingrett. Den 5. august møtte lyngdølen i retten, hvor han erkjente straffskyld og samtykket i tilståelsesdom.

Tingretten har nå dømt mannen til å sone 21 dager i fengsel. I tillegg er han fratatt førerkortet i to år, siden retten fant en klar sammenheng mellom bilbruken og smuglingen.

Utgjorde 130.000 kroner

44-åringen hadde med seg tilhengeren fra Norge da han reiste på det han i avhør har forklart var en «kombinert ferie- og handletur». Etter det fvn.no kjenner til, varte turen et par døgn.

«Ved vurderingen er det også vektlagt at den ulovlige innførselen var planlagt, blant annet ved at siktede tok med seg tilhenger fra Norge for å frakte smuglergodset, at han valgte reiserute i forsøk på å unngå Tollvesenets kontroll, og at handlingen var profittmotivert», heter det i dommen fra Lister tingrett.

Samlet avgiftsunndragelse utgjorde i overkant av 130.000 kroner, noe som er klart over det som betegnes som grensen for grov tollovertredelse. Grensen ligger på rundt 80.000 kroner.

Tollvesenet
Tollvesenet