På et møte med Telenor i mai 1999 luftet daværende kringkastingssjef Einar Førde tanken om å slå sammen NRK og Telenor. Det skriver BT-journalist Frank Rossavik i sin nye Førde-biografi, som kommer 13. august.

Bakgrunnen var at Førde fryktet for NRK-lisensens fremtid, dersom TV 2 skulle vokse seg større enn NRK. I dag bringer BTMagasinet utdrag fra biografien om Einar Førde, der denne saken kommer frem.

— Nødhavn for NRK

Da TV 2 i april 1999 for første gang var større enn NRK på seermålingene over flere uker, fryktet Einar Førde for kanalens fremtid. Dersom TV 2 forble større enn NRK kunne hele lisensfinansieringen være i fare.

Førde ba om et møte med toppledelsen i Telenor. Han mente at NRK i verste fall kunne selge til Telenor, skriver Rossavik.

— Vi snakket om fremtiden for TV. Da snakket han om Telenor som nødhavn for NRK, sier Telenor Broadcast-direktør Stig Eide Sivertsen, som var til stede på møtet.

— Var det snakk om at Telenor skulle kjøpe NRK?

— Det var mer snakk om NRK og Telenor som partnere.

— En fusjon?

— Vi kom aldri inn på kjøp og salg. Det kom opp som en del av en samtale. Det interessante er at gjennom fremveksten av hele Telenors TV-engasjement, har det stort sett skjedd på initiativ fra kringkastere, sier Eide Sivertsen.

Kontroversielt forslag

— Var dette realistisk?

— På det tidspunktet var NRK og Telenor var begge aksjeselskaper eid av staten. Einar så på muligheter for å ivareta forpliktelsene overfor NRK. I den forbindelse ble det tenkt høyt. Det som lå under var at jeg og Einar hadde en god dialog. Da blir det en del saker som blir kastet høyt i et rom, sier Eide Sivertsen.

— Hva kunne dette ha blitt?

— I dag ville det vært helt uaktuelt, så jeg bruker ikke mye tid på å spekulere i det. Den gang var situasjonen en helt annen, men dette er en sak som ville vært kontroversiell innad i NRK, sier Eide Sivertsen.

Daværende konsernsjef i Telenor Tormod Hermansen var også til stede på møtet. Han forteller at utspillet til Førde kom brått på.

— Det kom litt overraskende. Vi var kjent med at Einar var bekymret for lisensen og inntektene for NRK. I Telenor så vi dette som et mulig, men ikke veldig sannsynlig scenario med en rekke politiske implikasjoner, sier Hermansen.

— Dette var nok en siste utvei i den grad alle andre muligheter for NRK var ute. Jeg oppfattet det svært hypotetisk, sier han.

TV 2 tapte kampen

Over hele Europa hadde allmennkringkastere bukket under i konkurranse med kommersielle aktører, Førde fryktet at det samme skulle skje med NRK i Norge, skriver Rossavik i biografien.

Medieprofessor Helge Østbye ved Universitetet i Bergen foreller at TV 2 gjorde det eksepsjonelt bra i ukene før Telenor-møtet.

— Dette var nok den perioden der TV 2 konkurrerte tettest med NRK. Hvis TV 2 hadde lagt seg på et høyere nivå over lenger tid kunne det blitt problemer med NRK-finansieringen, sier han.

Østbye peker på at det har alltid vært et tett, men turbulent forhold mellom Telenor og NRK.

— Telenor har lenge hatt et ambivalent forhold til det å være kringkaster. De har hatt ambisjoner om en mer aktiv rolle enn bare å eie distribusjonssystemet, sier han.

Østbye mener en sammenslåing av NRK og Telenor ville vært svært problematisk.

— Dersom lisensen forsvant ville det skapt store problemer med konkurranseforhold hvis NRK skulle subsidieres av Telenor. Det ville nok blitt sett på som konkurransevridende i forhold til TV 2, sier han.

Slik gikk det ikke. TV 2s forsprang gikk tilbake, snart var NRK tilbake på topp. Førde fryktet ikke lenger for å miste lisensfinansieringen av NRK. I stedet ble fokus flyttet til utbyggingen av det digitale bakkenettet, skriver Rossavik i biografien.

Les mer om Rossarviks arbeid med Førde-biografien.

TRENGTE NØDHAVN: På et møte med Telenor-topper i 1999 lanserte kringkastingssjef Einar Førde tanken om at Telenor kunne kjøpe NRK. Bakgrunnen var at TV 2 var større enn NRK på seermålingene, og Førde fryktet at lisensfinansieringen var truet. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND