Tidligere kirke— og undervisningsminister Trond Giske trådde imidlertid til - midt i kirketiden søndag - for å hindre at de sentrale Ap-kvinnene led et forsmedelig nederlag.

Han fikk landsmøtet med seg i å sende forslaget videre til sentralstyret i partiet. Dermed ble det ikke tatt opp til realitetsbehandling. Men Giske sa at han hadde stor forståelse for tanken som lå bak, ikke minst fordi den nåværende regjeringen i budsjettet foreslår å øke støtten til privatskolene med 400 mill. kroner.

De offentlige lider

Larsen og Bekkemellem Orheim var provosert over at det er slike privatskoler som skal få økt støtte, mens det offentlige skoleverket opplever trangere tider.

— Selvsagt skal det være lov til å etablere og drive religiøse privatskoler, men vi ser ingen grunn til å gi statsstøtte, sa Larsen og presiserte at det er private religiøse grunnskoler forslagsstillerne hadde i tankene.

Flere av utsendingene tok til motmæle, bl.a. ordføreren i Egersund og sentralstyremedlem Odd K. Reme fra Rogaland.

Lønnsstrid for lærerne

Det skapte like mye røre og oppsikt da partiet vedtok at lønnsforhandlinger for lærerne nå skal bli en kommunal oppgave. Dermed gjorde partiet helomvending i forhold til det som hittil har vært Arbeiderpartiets linje.

Selv om kommunene og fylkeskommunene er arbeidsgivere, er det staten som i dag tar hånd om forhandlingene med lærerorganisasjonene.

Det overraskende resultatet, som altså fikk flertall, kom etter et benkeforslag fra en av Akershus-representantene.

Hjertesukk fra Lohne

Eilert Jan Lohne, Bergen, sa at han hadde et «hjertesukk» da en resolusjon om arbeid og verdiskapning ble debattert. Han mislikte at Arbeiderpartiet skulle stemple regjeringens politikk mot ledigheten som mer eller mindre «dum og ond», som han sa.

Det var først og fremst følgende ord i resolusjonen som falt ham tungt for brystet: «Regjeringen...har ingen næringspolitikk, og den setter ikke inn noen tiltak mot økt ledighet.»

Men han foreslo ingen endringer. Applausen i salen var relativt beskjeden.