Statsministeren hadde invitert til et bredt orienteringsmøte med meningsutveksling og påfølgende middag på sitt kontor denne tirsdagen da det politiske Norge så vidt var kommet til hektene igjen etter juleferien. Det var fra NHO-toppenes side stilt store forventninger til dette møtet som startet presis klokken 15.

Tung delegasjon

NHO-president Jens Ulltveit-Moe og adm. direktør Finn Bergesen jr. stilte i spissen for en stor og tung delegasjon av tillitsvalgte og direktører. Statsminister Stoltenberg hadde på sin side med seg finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, arbeids— og administrasjonsminister Jørgen Kosmo, statssekretær Jonas Gahr Støre og ekspedisjonssjef Arne Spildo.

«Realpolitikeren»

Alle visste at den svære økningen i sykelønnsutgiftene ville bli et viktig tema på møtet. En av dem som var til stede forsikrer overfor Bergens Tidende at «realpolitikeren Stoltenberg innså nødvendigheten av å justere den gunstige ordningen.» På det tidspunktet var Jørgen Kosmos mye omtalte «skisse» for å redusere sykelønnen allerede diskutert med NHO-ledelsen. Det skjedde før årsskiftet, etter det Bergens Tidende får opplyst.

Siste tvil ble fjernet

Men det var først på møtet denne tirsdagen at det som måtte være igjen av tvil om statsministerens holdning ble fjernet. Sykelønnsutgiftene viste en alarmerende økning. Fra Sandman-utvalget ble oppnevnt i april 1999 til det avga innstilling i september året etter, økte utgiftene med nær fem milliarder kroner. Det skremte Stoltenberg. Men den konkrete skissen, som gikk ut på å redusere sykelønnsytelsene til 80 prosent de første 16 dagene man er syk, og som var i tråd med Sandman-utvalgets forslag, ble likevel ikke lagt frem som noe tema på januarmøtet med statsministeren.

Kuvending og anmeldelse

Regjeringens kuvending i sykelønnsstriden er mer og mer blitt et betent tema i valgkampen. VG kunne i går avsløre at LO i april satte hardt mot hardt for å tvinge Ap til å frede hele sykelønnsordningen. LO-leder Gerd Liv Valla ville boikotte Ap i valgkampen og dessuten nekte å betale nær syv millioner kroner i støtte hvis regjeringen nektet å lystre. 18. april skrinla Stoltenberg og Kosmo definitivt de planene de hadde hatt om å endre ordningen. Frp-leder Carl I. Hagen anmeldte i går statsministeren for brudd på flere paragrafer i straffeloven. Han mener at Stoltenberg har brutt loven hvis han har endret syn på sykelønnsordningen for å sikre Arbeiderpartiet økonomisk støtte fra LO.