Det bekrefter statsadvokatene Olav Helge Thue og Jørn Sigurd Maurud overfor Dagbladet. Årsaken var at de ikke var sikre på å få domfelt ekteparet. Derfor innstilte de på bare å tiltale Lars Grønnerød og Kristin Kirkemo Haukeland for drapene på Anne Orderud Paust og hennes foreldre i pinsen 1999. Saken mot ekteparet Per og Veronica Orderud ville statsadvokatene henlegge etter bevisets stilling.

I oktober sendte de saken til Riksadvokaten, som avgjør tiltalespørsmålet i drapssaker. Riksadvokat Tor-Aksel Busch besluttet å tiltale alle de fire siktede i saken. I dag står Thue og Maurud inne for denne avgjørelsen.

Veronica Orderuds forsvarer, Frode Sulland, sier til NRK at han oppfatter statsadvokatenes opplysninger som sensasjonelle.

— Spørsmålet er hvorfor man har belastet ekteparet Orderud med denne tiltalen og den svært omfattende rettsbehandling som nå kommer. Vi har hele tiden hevdet at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for drapstiltalen, og det har altså deler av påtalemyndigheten vært enig med oss i. Da burde vi kunnet unngå denne rettssaken, sier Sulland.

Rettssaken starter i Nes herredsrett like etter påske.NTB