– Vi oppdaget noe som kan ha vært en lekkasje om bord i «Alrita», sier skipper Magnar Landøy.

Landøy presiserer at han ikke tror båten gikk under på grunn av lekkasjen, men at båten hadde flere feil og mangler. Disse manglene ble rederen pålagt å utbedre.

Les også: Reddet fra synkende skip

Skipper Landøy var en av to kapteiner på frakteskipet. Båten gikk mandag kveld ned utenfor Averøya på Nordmøre.

For en måned siden informerte han Sjøfartsdirektoratet om at skroget kunne ha en lekkasje.

– Jeg tar det som en selvfølge at det ble undersøkt og ordnet opp i, sier Landøy.

Båten gikk ned under en uke etter at den forlot verftet på Tysnes, der flere reparasjoner hadde blitt gjennomført.

Inndro kjøresertifikat

For litt over en måned siden var fraktskipet i Kristiansand, med Landøy som skipper. Han hadde tidligere vært ute på en tur med båten.

– Vi fylte alle ballasttankene for å prøve dem ut før vi gikk til Oslo. Da oppdaget jeg det som trolig var lekkasjer både i rørsystemet og mellom tankene, sier Landøy.

Så fikk han mistanke om at båten kunne være lekk.

– Det fortsatte å komme inn vann. Det var da jeg forsto at skroget kunne være lekk. Vannet kan bare ha kommet utenfra, sier Landøy.

Han kontaktet eieren, Egil Skaten, for å si at han ikke ville ta ansvar for å føre båten videre. Landøy skulle egentlig føre båten til Oslo før han mønstret av.

– Det var så mye som var galt. Jeg ville ikke ta ansvaret for å føre båten videre til Oslo. Derfor avtalte jeg med eieren at han skulle komme til Kristiansand. Det var han som kjente båten best, sier Landøy. Han har vært 45 år på sjøen, halvparten som skipper og styrmann.

11 sider med feil

Sjøfartsdirektoratet kontrollerte båten tidlig i februar. Da fant inspektøren hele 17 feil, flere av dem graverende. Båtens kjøresertifikat ble inndratt.

De 17 feilene var ikke de eneste. «Alrita» har de siste ni månedene fått 65 pålegg om utbedring, viser en oversikt fra Sjøfartsdirektoratet. Listen deres utgjør alene 11 A4-sider.

– Flere av feilene vi fant i Kristiansand var så alvorlige at vi ikke kunne la båten gå. Dette er en del flere feil enn hva som er vanlig, sier Dag Inge Aarhus i direktoratet.

Også Svein Berntsen, som gjennomførte inspeksjonen, husker lekkasje i ballasttanken.

– Vi så med en gang at det var lekkasjer. Det var mange forhold de måtte utbedre før de kunne forlate Kristiansand, sier Berntsen.

Deretter fikk båten dispensasjon til å gå til reparasjonshavn. Båtens eier, Egil Skaten, førte båten først til Oslo, så til Tysnes. Der ble de resterende prekære feilene fikset.

– Gamle båter

Sjøfartsdirektoratet kunne ikke i går ikke bekrefte detaljene rundt hva som ble sjekket på båten.

– Det er for tidlig. Det eneste vi kan si nå, er at vi vil se grundig på saken. Dette er spesiell hendelse, der vi må se alle sider av den, sier Aarhus.

Landøy mener «Alrita» ikke er et unntak blant fraktbåtene.

– Den generelle standarden er dårlig. Flesteparten av båtene er fra samme epoke som «Alrita», sier Landøy.

Han sier at hans fremste ønske etter «Alrita»-ulykken, er at det blir mer oppmerksomhet rundt standarden på fraktefartøyene på norskekysten.

– Sikkerheten for sjøfolkene må komme i første rekke, sier Landøy.

VÆRLANDET: Kaptein Magnar Landøy varslet om en mulig lekkasje, og ba eieren ta over båten. Selv reiste han hjem til Værlandet på Askvoll – før han egentlig skulle.
oddleiv apneseth