Likestillings— og diskrimineringsnemda konkluderer med at Nes kommune i Akershus brøt likestillingsloven etter at spørsmål om uttak av foreldrepermisjon forbeholdt far ble vektlagt negativt ved ansettelse av eiendomsskattesjef i kommunen.

Ikke aktuell

Nes kommune utlyste stillingen som eiendomsskattesjef med søknadsfrist 24. november 2008.

Til stillingen var det åtte søkere hvorav fem ble innkalt til førstegangsintervju. Geir Zetterstrøm var en av disse. Fra kommunens side deltok økonomisjef, personal- og organisasjonssjef, tillitsvalgt og rådmann.

I e-post av 8. Desember 2008 ble Geir Zetterstrøm varslet om at han ikke var aktuell for stillingen. E-posten var sendt av personal- og organisasjonssjef.

Under intervjuet hadde Geir Zetterstrøm nevnt ønsket om å ta ut foreldrepermisjon i mai og juni 2009. I sitt svar til personalsjefen samme dag tok han opp dette forholdet og kommenterte det slik:

«Regner med at pappapermen som jeg gjerne ville hatt i mai og juni ikke var helt innertier.»

Personalsjefen svarte i e-post påfølgende dag med: «Du er nok inne på noe der.»

Klagde

Zetterstrøm klagde inn saken for Likestillings- og diskrimineringsombudet den 13. Januar 2009.

Ombudet ga uttalelse i saken 14. Oktober 2009, og konkluderte med at Nes kommune handlet i strid med likestillingsloven ved ansettelsen. Innholdet i e-posten fra personalsjefen er av ombudet fortolket som en indirekte erkjennelse fra kommunen om at det ble lagt negativ vekt på spørsmålet om foreldrepermisjon.

Nes kommune valgte å klage inn avgjørelsen. Kommunen mente at grunnen til at Zetterstrøm ikke ble innkalt til andregangsintervju, var fordi de tre som ble innkalt ble vurdert som sterkere søkere. Kommunen mener også at personalsjefens svar må forstås på bakgrunn av hvordan Zetterstrøm formulerte seg i e-posten.

Saken ble vurdert på nytt, men ombudet fant ikke grunn til å endre sin tidligere uttalelse. Og i dag konkluderte de igjen med at Nes kommune har brutt likestillingsloven.

E-posten ødela

Personalsjef Martin Oterholt i Nes kommune i Akershus sier at kommunen tar nemndas avgjørelse til etterretning, men at de ikke er enige.

— Grunnen er at vi mener at vi ikke gjorde noe feil i rekrutteringsprosessen. Vi tilla ikke pappapermen noe vekt. Søkeren stilte i andre rekke uansett. Andre søkere var advokater, han var jurist. De andre hadde også ledererfaring. Det var kvalifikasjoner vi søkte. Det er denne e-posten som jeg sendte som har ødelagt for oss, sier Oterholt til Aftenposten.no.

Personalsjefen forklarer innholdet i den omstridte e-posten som et kjapt svar i en hektisk hverdag.

Glad

Zetterstrøm er svært glad for Likestillings- og diskrimineringsnemdas avgjørelse.

— Det er veldig godt å få en følelsesmessig oppresning. Jeg synes dette er en god avgjørelse både på vegne av likestillingskampen og for meg selv, sier han.

Zetterstrøm påpeker at det ikke er sikkert at han ville fått jobben uansett, men at han ikke finner seg i at de vektla pappapermisjonen negativt.

— Barna er svært viktige i mitt liv. Det har vært utrolig fint å kunne ha pappaperm og bruke tid med dem. Det unner jeg alle fedre, mødre og barn, sier trebarnsfaren.

Han er positiv til at Stortinget nå har vedtatt at det ikke lenger skal være lov til å spørre om permisjon og graviditet under ansettelser.

— Det er bra at de setter fokus på dette, sier han.