De tre ikke-sosialistiske partiene hadde i detalj sondert seg frem til tidenes feteste skatte— og avgiftslettelse for Ola og Kari nordmann. Men Venstre og KrF lot Høyre forstå at enigheten om denne pakken bare sto fast så lenge Kjell Magne Bondevik ble statsminister.

Fullstendig dominert av Høyre

Det kunne Høyre ikke gå med på. Sent i går kveld sa både Kjell Magne Bondevik og Lars Sponheim at Høyres utgangspunkt var å sikre partiet både statsminister- og finansministerposisjonen.

— Høyre varslet aldri at de ville gi seg i spørsmålet om de to postene, sier Lars Sponheim.

— Dette ville gitt en fullstendig Høyredominert ledelse, sier Kjell Magne Bondevik. Han mener det i sonderingene i Stortinget etter hvert avtegnet seg et bilde av "en fullstendig ubalanse mellom sentrumspartiene og Høyre ý både i politikk og for ledende posisjoner."

— Vi kunne ikke gitt oss inn på noe så ubalansert, sier Bondevik.

Uaktuelt for KrF

Høyres leder, Jan Petersen, ville ikke være med på at partiet var kravstort:

— Det er ingen riktig beskrivelse. For Høyre var det riktig å få de politiske sakene på plass før man begynte å fordele poster i regjeringen, sier han.

KrFs leder, Valgerd Svarstad Haugland, sier at "vi gjorde det klart at det var uaktuelt å gå inn i en regjering hvor ett parti har både finans- og statsministeren."

Kilder i Høyre hevdet i går at KrF mandag kveld hadde stilt ultimatum om at Kjell Magne Bondevik måtte bli statsminister.

Bondeviks person

Bondevik var i går kveld svært oppgitt over at han ble fremstilt som statsministerkåt med vilje til å selge unna politiske saker.

— Jeg har sagt at min person ikke ville stå i veien for å finne en løsning, sier Bondevik. Han får sterk støtte av Lars Sponheim:

— Det er dypt urettferdig og direkte feil å si at dette har handlet om å skaffe Kjell Magne Bondevik en statsministerjobb, sier Sponheim.

Både i Venstre- og KrF-leiren understrekes det at toppjobben i regjeringen var nært knyttet til de sakene det ble snakket om i de lukkede rom.

Detaljene i skattelettelsen

Det gjelder ikke minst den omtalte skatte- og avgiftspakken. Bergens Tidende er i detalj kjent med de omfattende lettelsene partene var blitt enige om.

Med Kjell Magne Bondevik som statsminister ville det norske folk ha fått betydelige mer penger i lommeboken. Her er listen over hva de tre partiene var enige om:

  • Fjerne fordelskatten på bolig, senest ved utgangen av 2003.
  • Fjerne avgiften på flyging av passasjerer i løpet av neste år.
  • Avvikle dobbeltbeskatning på utbytte.
  • Redusere el-avgiften.
  • Øke fradraget for pass og stell av barn.
  • Redusere avgiftene på grensehandelsutsatte varer (som alkohol.)
  • Opprydning av momsreformen, inkludert null moms på kjøreskoler, flere helsetjenester og trygghetsalarmer.
  • Heve innslaget for toppskatt betydelig, og allerede i 2002 mer enn det Ap har foreslått (320.000 kroner.)

Partiene ville også på lang sikt ha øket bunnfradragene og redusert toppskatten, formuesskatten ville blitt trappet ned, arveavgiften redusert, bilavgiftene reformert, arbeidsgivere ville fått skattefradrag for behandling av sykdom, og full gjennomgang av avgifts- og tollsystemet med sikte på lettelser, forenkling og opprydning.

Dette ville gitt lettelser på 25 milliarder kroner i løpet av fireårsperioden. I tillegg ville investeringsavgiften på 6,5 milliarder kroner bli fjernet, slik Stortinget tidligere har forutsatt ý altså samlet 31,5 milliarder kroner. Men denne pakken vil nå aldri bli realisert i et slikt omfang.

- Hvis vi skulle gått til forhandlinger om en regjering, ville det tegnet seg et bilde av en Høyre-dominert regjering, sa Kjell Magne Bondevik da han tirsdag kveld begrunnet bruddet i regjeringssamtalene med Høyre.
SCANPIX
BETENKT: Høyre-leder Jan Petersen i vandrehallen på Stortinget etter bruddet i regjeringssonderingene med Venstre og KrF sent tirsdag.
SCANPIX