Det er historiker Lars Borgersrud, som etter tre års forskningsinnsats legger fram disse opplysningene i en ny bok om de norske krigsbarna, skriver Dagsavisen

– Høsten 1945 kom det en delegasjon høytstående representanter for den australske statsmakt til Norge. De var ute etter å skaffe friske, unge mennesker til Australia. I Australia var man etter krigen med Japan redd for en stor immigrasjon av asiater. Sosialdepartementet fikk høre om denne australske delegasjonen, og så en mulighet for å få sendt krigsbarna til Australia, sier Borgersrud.

Men ingen barn ble sendt til Australia.

– Australia ville ikke ta imot dem, av naturlige grunner. Australia var en del av det britiske imperium, som hadde vært i krig med tyskerne, og myndighetene der ønsket ikke å ta imot barn som de anså som tyske, som barn av fienden, forteller Borgersrud.