KRISTINE HOLMELID ROY HILMAR SVENDSEN

Studentene i Bergen bidrar hvert semester med en halv million kroner til SAIH, penger de tror går til bistandsarbeid.

— Pengene skal brukes til å styrke studentenes rettigheter i verden. Ikke for å påvirke utfallet av presidentvalget i USA, sier Geir Pollestad, leder for Norsk Studentunion (NSU) i Bergen.

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) får 20 kroner av semesteravgiften, som er obligatorisk for alle studenter. På sine nettsider skriver de at pengene fra studentene «går til utdannings- og opplysningsprosjekter i Bolivia, Nicaragua, Zimbabwe, Zambia og Sør-Afrika».

Annonse i Washington Post

Men nylig vedtok arbeidsutvalget i SAIH at 10.000 kroner skulle brukes til å støtte en helsides annonse i Washington Post nå i høst. Annonsen er tenkt utformet som et brev til George W. Bush fra «engasjerte og bekymrete» norske borgere og organisasjoner.

I annonsen skal det sies i klare ordelag hva nordmenn mener om Irak-krigen og Bush sin utenrikspolitikk. «Fire av fem nordmenn var imot krigen i Irak. Flertallet er for at norske styrker skal trekke seg ut av Irak», heter det i forslaget til annonsetekst.

SVs tellhim.no-kampanje står bak aksjonen. En helside i Washington Post koster 700.000 kroner. Så langt har kampanjen fått inn ca. 167.000 kroner.

Tatt til etterretning

Da BT snakket med studentleder Geir Pollestad før helgen, varslet han at han ville ta opp saken med SAIH og få dem til å trekke tilbake pengene til anti Bush-kampanjen.

— Jeg håper de ser at dette er en glipp og at de lover å ikke gjøre slikt flere ganger. Pengene skal brukes til bistandstiltak for studenter, ikke storpolitikk, sier Pollestad.

Fredag kunngjorde SAIH i en pressemelding at de trekker støtten til Tellhim.no, men nekter for at støtten ville vært misbruk av studentenes bistandsmidler. «SAIHs styre har imidlertid tatt studenters bekymring til etterretning», skriver organisasjonen.

— Reaksjonene på SAIHs tilslutning til kampanjen har vist at kampanjens form er for splittende og kontroversiell, sier leder Eirik Gulseth.

Avviser kritikk

Informasjonsmedarbeider Line Hegna avviste før helgen at SAIH ikke skal blande seg i storpolitikk.

— Vi har alltid og vil alltid jobbe politisk. Vi vil ikke være tause vitner til USAs utenrikspolitikk og en utvikling med mer krig og terror. Vi har også tidligere jobbet politisk, mot Apartheid og for fred i Øst-Timor og Burma. Men vi forventer debatt rundt dette, sa Hegna til BT før det ble klart at SAIH valgte å trekke støtten til kampanjen.

— Hva har en anti-Bush-kampanje med studentbistand å gjøre?

— Dette gjelder fire promille av pengene vi forvalter. I tillegg til utdanningsbistand skal vi også drive med politisk påvirkning og informasjon, sa Line Hegna.