Arbeidsgruppa mener dette vil være i samsvar med ideene til Rolf Stenersen og arkitekten Arne Korsmo, som har tegnet den arkitekturhistoriske villaen ingen statsministre vil ha.

Gruppa leverte i dag sin utredning til Kulturdepartementet. Den mener at stiftelsen Norsk Form bør få i oppdrag å administrere og samordne bruken av Villa Stenersen i en treårsperiode, og forutsetter at Kulturdepartementet setter av midler til bruken.

NTB