– Vi skal se på om det er behov for en ny vurdering av promillegrensen for småbåter, sier statssekretær Terje Moland Pedersen (Ap) i Justisdepartementet til Aftenposten.

Promillegrensen er i dag 0,8 for fritidsbåtførere. Redningsselskapet mener promillegrensen må senkes på grunn av det økende antallet kraftige motorer og raske fritidsbåter. Informasjonssjef Ingvar Johnsen sa til Aftenposten tirsdag at båtlivet er i ferd med å brutaliseres, noe som øker faren for ulykker.

Statssekretær Terje Moland Pedersen påpeker imidlertid at den første Bondevik-regjeringen foreslo en promillegrense på 0,5, men uten å få gjennomslag i Stortinget. Arbeiderpartiet gikk den gang inn for en grense på 0,8.

– Det har vært en utvikling, og vi har høstet nye erfaringer. Det er riktig at det er blitt større båter og mer fart, og det er grunn til å se på det på nytt, sier Moland Pedersen.