— Vi har fått en henvendelse om dette fra Elden. Men jeg kan ikke kommentere spørsmålet om tilbaketrekning av tiltalen før Elden selv har fått svar, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch til NTB.

Før advokat John Christian Elden får svar, vil Riksadvokaten undersøke påstandene. Trolig vil han blant annet innhente uttalelser fra politiet i Skien, som etterforsket saken.

- Sviktende grunnlag

John Christian Elden mener tiltalen mot hans klient er tatt ut på sviktende grunnlag. Årsaken er tre politidokumenter som verken han eller Riksadvokaten har fått kjennskap til før nå nylig.

— Det er uheldig at Riksadvokaten tok en avgjørelse om tiltale på sviktende grunnlag, sier Elden til Dagbladet.

Forsvareren mener tiltalen mot Gamal Hosein i stor grad bygger på indisier, og at tre av disse indisiene svekkes i de politidokumentene han nå har fått kjennskap til.

Politirapporter

Ifølge Elden slo en politirapport allerede 3. mai fast at lakkrestene som ble funnet i Lensmannsdalen ikke stammer fra Gamal Hoseins bil.

Senere i måneden avkreftet israelsk politi i en rapport at det skulle eksistere et opptak av en samtale mellom Gry Hosein og en venninne av henne i Israel. Opptaket skulle angivelig avdekke kamp.

I en annen politirapport, datert 3. juli, konkluderer politiet med at blodspor som var funnet i gatekjøkkenet er av ukjent opprinnelse og verken kan knyttes til Gry eller Gamal Hosein, opplyser Elden..

— Dette er sentrale punkter i saken. Derfor bør Riksadvokaten trekke tiltalen tilbake, sier advokat John Christian Elden til Dagbladet.

SVIKTENDE GRUNNLAG: Advokat John Christian Elden mener tiltalen mot Gamal Hosein er tatt ut på sviktende grunnlag.