Flere distriktsstyreledere i Redningsselskapet har varslet at de vil legge fram mistillitsforslag mot styret i Redningsselskapet etter alt som er skjedd i organisasjonen den siste tiden. Både sentralstyret og landsrådet i Redningsselskapet holder ekstraordinære møter torsdag for å drøfte den tilspissede situasjonen i organisasjonen.

Landsmøtet avgjør

Distriktsstyreleder Kjell Pedersen i Finnmark er en av dem som har varslet at han vil legge fram et mistillitsforslag på landsrådsmøtet.

Informasjonssjef Ingvar Johnsen i Redningsselskapet sier til NTB at det blir opp til neste landsmøte i Redningsselskapet, i mai neste år, å avgjøre om Stangeland blir sittende dersom det skulle bli reist et mistillitsforslag mot ham torsdag kveld.

– Jeg kommer til å orientere landsrådet om den nåværende situasjonen i selskapet, samt om Datatilsynets anmeldelse av Redningsselskapet. Jeg kommer også til å orientere om situasjonen rundt generalsekretæren, sier Stangeland.

Trolig vil det i løpet av møtene torsdag kveld bli konstituert en ny generalsekretær i fraværet til generalsekretær Monica Kristensen Solås som er sykmeldt.

Stangeland sier at det blir opp til landsrådets leder og ikke ham å orientere om brevet som Redningsselskapet har fått fra tidligere president i Redningsselskapet, Johan F. Kroepelien, skipsreder Atle Bergshaven og Hans Herman Horn hvor de uttrykker stor skepsis til ledelsen. De tre reagerer på all uroen i selskapet, oppsigelsene, arbeidsrettssakene og Datatilsynets anmeldelse etter at Redningsselskapet snoket i de ansattes e-post.

– Full tillit

Landsrådsmøtets 13 medlemmer kom sammen klokken 17 torsdag, en time forsinket på grunn av et langvarig sentralstyremøte som vil fortsette etter at landsrådsmøtet er ferdig.

Ikke alle distriktsstyrelederne er imot den sittende ledelsen. Da distriktssekretær Harald Adolfsen i Nordland ankom landsrådsmøtet, sa han at den sittende ledelsen har hans fulle tillit:

– Mye av all stormen rundt Redningsselskapet er medieskapt, sa han.