— Det er et problem at vi ikke har oversikt på vekstutviklingen hos norske barn. Det er helt nødvendig å komme i gang med dette igjen, sier Ragnhild Hovenget, prosjektleder for «Barns vekst i Norge», til Adresseavisen.

Denne høsten skal vekt, høyde og livvidde dokumenteres på 4.000 åtteåringer fra 130 ulike skoler i hele landet. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt, Helsedirektoratet og skolehelsetjenesten.

Prosjektet har ikke som mål å finne overvektige barn, men settes i gang for å gi dokumentasjon på vekstutvikling hos barn som en gruppe.

Fagmiljøene har kjempet i lang tid for å få innføre veiing og måling ved faste aldersgrupper igjen. Et forslag om å få ordningen permanent skal ut på høring til våren.

— Først må vi få ordningen inn i lovverket, så på lokalnivå og videre inn i holdningene til folk flest. Slik blir det mer akseptert for å velge riktig mat. Det skal bli kulere å velge vann enn cola, mener Hovenget.

Prosjektet gjennomføres ved at barna er inne hos helsesøster én og én, og ikke står i kø hvor opplysningene kringkastes til hele klassen, som ordningen var for 50 år siden. Resultatene oppgis ikke til barna, slik at de ikke skal ha muligheten til å sammenligne hverandres målinger.