Slik kan fylkeskommunen få flere elever inn på skolene uten å bruke penger på å bygge nytt.

Det er allerede sprengt kapasitet på mange videregående skoler i fylket, og i årene fremover blir det en elevøkning på 600 hvert år.

Skal spare 80 millioner

Derfor foreslår en prosjektgruppe å spare penger ved å legge på flere timer på en del elevers skoledag. Det er spesielt fullt på skoler i Bergen sentrum og Bergen sør innen yrkesfaglige studieretninger.

Torsdag skal fylkesutvalget drøfte saken.

— Nybygg er for dyrt, og går ut over andre deler av fylkeskommunens virksomhet, sier Tom-Christer Nilsen (H).

Han er leder for styringsgruppen i det såkalte «program for økonomisk handlefridom», som har som mål å spare 80 millioner kroner i fylkeskommunen.

- Det blir fleksibelt

Gruppen foreslår at syv skoler får lengre skoledag; fire skoler i bergensområdet og tre i Sunnhordland. Blant skolene som kan få utvidet dag, er Slåtthaug videregående, Åsane videregående, Fitjar videregående og Stord videregående skole. Hver klasse med lengre skoledag skal spare inn 300.000 kroner.

Nilsen ser ikke store ulemper med tiltaket.

— Vi ønsker å utnytte de samfunnsmessige investeringene i bygningen best mulig, og samtidig tilby fleksibilitet for elevene.

Lærerne er kritiske

Årstad videregående var en av skolene der det var foreslått utvidet skoledag. Men det var store protester på skolen, som med sine nesten 1400 elever er en av Norges største.

Flere slitne og utslitte lærere, og økt antall elever med aggressiv fremferd er noen av årsakene til at de ikke ønsket nyordningen.

Utdanningsforbundet er kritisk til innsparingen, som de mener vil gå ut over både elevers og læreres arbeidsmiljø.