RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bt.no

— Vi har ikke tid til å låse oss inne med forslaget til sykehusreformen de neste fire ukene, sier partiets talsmann i helse og sosialkomiteen, Are Næss.

Han er rystet over hastverket regjeringen har med å få vedtatt sykehusreformen.

I morgen legger helseminister Tore Tønne frem lovproposisjonen om statlig overtakelse av sykehusene. Regjeringen og Arbeiderpartiet forutsetter at Stortinget banker igjennom den omfattende og omstridte reformen allerede i vår slik at sykehusene kan få ny eier fra årsskiftet. I praksis vil det si at helse- og sosialkomiteen har frist til 23. mai med å avgi innstilling fordi datoen er siste frist for avgivelse av lovsaker i vårsesjonen.

— Det legges opp til en turbofart som er hinsides all fornuft. Det går simpelthen ikke an at helse- og sosialkomiteen bare skal bruke fire uker på behandlingen av en reform som helseministeren selv har kalt den største siden Harald Hårfagre, sier Næss.

Han peker på at flere andre store saker også står på komiteens dagsorden i vår, blant annet trygdeoppgjøret, akuttmeldingen og en rekke mindre saker.

Støtte fra Frp - Men det virker som regjeringen og Arbeiderpartiet er innstilt på å presse reformen gjennom Stortinget uansett hvilken motstand de må møte fra andre partier.

— Om nødvendig kan den presses igjennom kun med støtte fra Fremskrittspartiet. Det kan bli en vågal seilas for Arbeiderpartiet i et valgår, mener Næss.

Han synes at regjeringen i denne saken har visst en utrolig liten respekt for Stortinget. Han karakteriserer det som en saksbehandling som ikke henger på greip.

— Det virker som Tønne tror at et vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte er tilstrekkelig for å få reformen vedtatt. Stortinget blir redusert til et sandpåstrøingsorgan. Så enkelt er det ikke.

Ikke tid til studier Næss peker på at komitien vanligvis pleier å reise på studiereiser ved behandling av så omfattende reformer. I dette tilfellet vil det være naturlig å reise enten til Storbritannia eller New Zealand, som har prøvd reformen ut i praksis.

Studietur blir det ikke tid til innenfor den tidsrammen som behandlingen nå legger opp til. Næss mener det blir vanskelig nok å ordne køen av lobbyister som vil legge sitt syn på reformen frem for komitien.

Næss signaliserer at Kristelig Folkeparti vil gå imot at sykehusene skal organiseres i en foretaksmodell med profesjonelle styrer i hver enkelt helseregion.

— Tønne legger opp til at sykehusene skal unndras folkevalgt kontroll. Det er vi imot. På regionnivå må folkevalgte inn i styrene.

fakta/sykehusreformen* Helseminister Tore Tønne foreslår at sykehusene skal overdras fra fylkeskommunene til staten fra årsskiftet. * Sykehusene skal skilles ut av forvaltningen og organiseres i foretak.* Sykehusene i de tre vestlandsfylkene, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane skal samles i et helseforetak.* Hvert enkelt sykehus innenfor foretakene skal organiseres i et datterselskap.* Både foretakene og datterselskapene skal ha egne ha profesjonelle styrer. * Regjeringens lovforslag legges frem for Stortinget i morgen. Etter planen skal Stortinget vedta refomen før sommerferien.