Signalet fra riksadvokaten kom under helgens SKUP-konferanse i Tønsberg. Debatten tok utgangspunkt i svensk praksis. Der får journalister tilgang til både rettsdokumenter, etterforsknings— og bevismateriale og til og med videoopptak av politiets rekonstruksjoner av kriminelle handlinger. Også Finland har innført lignende rettigheter for mediene og allmennheten, skriver fagbladet Journalisten.

– Jeg har vært skeptisk til en svensk ordning, men kan ikke stille meg til doms over et system som synes å fungere. Det må vi ta inn over oss, og se om det er noe i dette som kan overføres til Norge, sa Busch, som mener medienes egne organisasjoner bør foreslå en bred gjennomgang av et regjeringsoppnevnt utvalg.

– Det vil ikke møte noen motbør fra min side, tvert imot. Det betyr ikke at jeg vil gå inn for et svensk system, men jeg ønsker en utredning velkommen, sa Busch.