Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talskvinne, Signe Øye, håper det kan være mulig å få til en konstruktiv forsvarsdebatt og ikke en distrikts— og lokaliseringsdebatt.

— Det er viktig og etterstrebe løsninger som i størst mulig grad dekker nasjonens og Forsvarets behov, sier nestlederen i Stortingets forsvarskomité.

Sosialistisk Venstrepartis forsvarspolitiske talsmann, Bjørn Jacobsen, er klar over at forsvarsdebatten vil bli koblet sammen med en distriktspolitisk debatt, men også han sier at han først og fremst må tenke forsvarspolitikk.

Sp vil ta hensyn til distriktene

Senterpartiet er på sin side opptatt av at Forsvarets fremtidige innretning blir sett i en helhet, og at den derfor også vil inkludere en regional- og distriktspolitisk konsekvensutredning.

Partiet understreker at regjeringspartiene ikke har foretatt noen vurdering av forslagene om nedleggelse av militære baser.

— Det er derfor for tidlig å si noe konkret om hvilke baser, garnisoner eller leire som det kan bli aktuelt for foreslå styrket, flyttet eller lagt ned i fremtiden, sier partiets forsvarspolitiske talsmann, Alf Ivar Samuelsen.

Høyre: - Ikke ta distriktsdebatten først

Også Jan Petersen (H), lederen av Stortingets forsvarskomité, regner med at distriktspolitikken vil få betydning i debatten om Forsvarets fremtid.

— Vi må skille mellom to typer nedleggelser. De som skyldes at bevilgningene er for små og de som vil komme uansett fordi Forsvaret forandrer seg. De siste er det ingen grunn til å gå inn på, sier Petersen.

— I debatten må vi ikke ta distriktsdebatten først. Først må rammene for Forsvaret fastsettes og deretter må vi ta lokaliseringsdebatten, sier han.

Poppe, Cornelius