Senteret ønsker at dette skal bli vanlig praksis i saker hvor en av foreldrene er mistenkt for incest.

Innen påske 2001 skal senteret legge fram en nasjonal veileder. Der vil spørsmålet om hvem som kan be om å få undersøkelsen gjennomført og hvem som skal eller må informeres, stå helt sentralt, skriver Bergens Tidende.

-Vi ber nå Barne— og familiedepartementet om en fortolkning av Lov om barneverntjenester og Forvaltningsloven når det gjelder adgangen til medisinsk sjekk uten at noen av foreldrene blir informert, sier rådgiver Morten Johansson i Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn.NTB