ROBERT GJERDE

WENCHE FUGLEHAUG

TROND NYGARD-STURE

— Det koster altfor mye å få rett i dette landet. Derfor er det også mange mennesker med svak økonomi som må finne seg i urett. Det må vi bare gjøre noe med, sier justisminister Knut Storberget (bildet).

I en stortingsmelding som legges frem i dag foreslår den rød-grønne flertallsregjeringen å legge om store deler av ordningen med fri rettshjelp.

Inntektsgrensene for å få offentlig rettshjelp økes kraftig. Fra 246.000 til 325.000 kroner for enslige. For par økes den fra 369.000 til 600.000.

En førstelinjetjeneste med offentlige servicekontorer etableres over hele landet slik at alle kan få en time gratis hjelp fra en advokat/rettshjelper.

Maks 870 kroner pr. time

Men det mest dramatiske forslaget fra justisminister Knut Storberget er innføring av makspris på flere typer advokattjenester. I dag er det allerede «makspris» i straffesaker, barnevernssaker og på noen få andre områder. Det innebærer at ingen advokat kan forlange mer enn den offentlige salærsatsen på 870 kr (ekskl. moms) pr. time. Nå vil regjeringen utvide ordningen til en rekke nye saksområder, der advokater i dag tar inntil 3000 kroner i salær:

  • Forbrukersaker
  • Gjeldssaker
  • Klage i helse- og sosialsaker
  • Klage i trygdesaker
  • Visse arbeidsrettslige saker
  • BarnebortføringStorberget regner med reaksjoner fra advokathold, men er krystallklar på at dette er riktig.
  • De viktigste sakene vi har, straffesakene, avlønnes etter det offentlige salæret på 870 kroner. Det er fullt mulig å ha en god advokatpraksis med slike priser. Det har jeg selv erfart, sier Storberget, som jobbet som advokat før han ble politiker.
  • Dette er også et viktig bidrag i kampen mot fattigdom. Flere saker enn noensinne ender i dag opp i rettssalen. Da må folk med svak økonomi sikres rettshjelp.

Egenandel

Regjeringens forslag om å øke inntektsgrensen for å få offentlig retthjelp fører til at antall husholdninger som omfattes av ordningen øker fra 600.000 til 1,2 millioner husholdninger. Men samtidig innføres det progressive egenandeler. Par som tjener inntil 600.000 kroner må betale hele 90 prosent av egenandelen. Prosentsatsen faller ned til null for dem som tjener under 250.000 kroner.

  • Dette er et grep vi gjør for at flest mulig - hvis de ønsker det - skal komme inn under rettshjelpsordningen. Da vil samtidig advokaten de benytter bli «tvunget» til å ta seg betalt etter den offentlige salærsatsen. Slik kan vi få oppfylt våre intensjoner: Vi får billige advokattjenester på viktige samfunnsområder, flere får rettshjelp, og vi slipper å bruke fryktelig mye mer penger for å få det til, sier Storberget.

Aftenposten/Bergens Tidende