— Jeg regner for så vidt med at dette er en av de første personlige oppsigelser man opplever på TV-skjermen. Hvis det er konsekvensen, får det bare gå som det vil, sa Wie til TV 2 mandag kveld.

Wie kan ikke forstå at Hanssen ikke stoler på Dyrehelsetilsynets vurderinger, men ønsker å snakke med EU før han bestemmer seg.

— Hvis man går imot norske fagmyndigheter i en sånn situasjon, så kan ikke jeg se annet enn at det må representere en uansvarlig vurdering, sier Wie.

Wie mener at et manglende importforbud må få politiske konsekvenser.

­ Det kan i hvert fall ikke være tvil om at det er statsministeren og statsråden som i ytterste instans har ansvaret, hvis vi skulle oppleve at munn- og klovsyke kommer til Norge, sier Wie.

(NTB)