Det er lenge siden verneplikten var allmenn. I dag er det fire av ti som er inne til førstegangstjeneste. Av dem er det langt fra alle som gjennomfører. Soldater forteller om synkende status, og mange føler de kaster bort et verdifullt år i karriereløpet.

ý Verneplikten har ikke status lenger. Arbeidsgivere gjør narr av verneplikten, og spør hvorfor vi ikke lurte oss unna som alle de andre, sier tillitsvalgt Johnny Vedvik på Haakonsvern.

Tillitsvalgtordningen har derfor fremmet flere forslag til hvordan gjøre det mer lukrativt å gjennomføre førstegangstjenesten.

ý Penger gir statusheving ý Vi mener at 25.000 kroner i dimmepenger vil få flere til å fullføre, sier Vedvik.

Det er mer enn en tredobling av beløpet dagens menige får når de forlater Forsvaret. Ordningen vil koste staten en halv milliard kroner, hvis den blir vedtatt.

ý Vi vet det er langt frem. Men vi trenger en statusheving. Også forsvarssjef Sigurd Frisvold har uttalt at han har stor forståelse for kravet om økonomiske midler til bruk i kampen for statusheving, sier tillitsvalgt Stian Engelhardtsen. Forslaget skal behandles av Stortinget.

Flere bonuser De tillitsvalgte ønsker også flere økonomiske bonuser. Forslag om økning av dagpenger, delfinansiering av kollektivtransport og en oppgradering av utstyr blir oversendt Syversen-utvalget som er nedsatt av regjeringen.

ý Poenget er ikke å rekruttere de som ikke vil inn i Forsvaret, men å verdsette dem som er her, sier Engelhardtsen.

ý Med tiden tror jeg vi kan få forslaget igjennom, men at det tar tid er det ikke noe spørsmål om, sier Vedvik.

<b>ØKER STATUSEN:</b> De tillitsvalgte Johnny Vedvik (til v.) og Stian Engelhardtsen tror penger vil bidra til økt status for verneplikten. De foreslår å tredoble beløpet for fullført førstegangstjeneste.</p>