Denne uka er det bilkontroller over hele landet. Den som blir tatt må ut med 750 kroner.

Veidirektøren mener kampanjer ikke er nok, og at det må svi mer å la være å feste beltet.

— Jeg kan tenke meg at gebyret blir på 2.500 kroner for at det skal merkes for de få som ikke bruker bilbeltet, sier han til NRK.

Veivesenet tror at antallet drepte i trafikken vil bli redusert med 40 personer årlig dersom alle bruker bilbelte.

Norges Automobil-Forbund (NAF) derimot mener det er meningsløst å tro at økte gebyrer har noen virkning.

— Det må holdningsskapende arbeid til, sier advokat i NAF André Fimreite. Han viser til tidligere økninger av gebyr ikke har hatt noen vesentlig effekt.