Regjeringen vil ikke endre på noe når den legger ut kystruten mellom Bergen og Kirkenes på anbud. Anbudet er som skreddersydd for Hurtigruten, som trafikkerer ruten i dag.

Samferdselsdepartementet arbeider nå med å klargjøre detaljene i grunnlaget for anbudskonkurransen, og har som mål å kunngjøre konkurransen innen utgangen av året.

– Staten skal kjøpe gjennomgående seilinger hver dag hele året, med krav om samme seilingsmønster som i dag og med de samme anløpene. Det vil bli utlyst konkurranse om en samlet pakke for alle skip, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) i en pressemelding.

Som i dag

I klartekst betyr det at staten ønsker seg ruter, avganger og anløp nøyaktig slik Hurtigruten praktiserer i dag. Det passer Hurtigruten som hånd i hanske, såfremt økonomien faller på plass, ifølge administrerende direktør Olav Fjell. Staten må legge mer penger på bordet enn i den eksisterende avtalen.

– Vår innvending mot den eksisterende avtalen er at det ikke har vært økonomisk dekning for denne pakken. Det blir det anledning til å få gjort noe med i et nytt anbud, sier Fjell til NTB.

Hurtigruten har i dag 34 anløp langs kysten mellom Bergen og Kirkenes.

– Med dette opplegget vil regjeringen sikre at folk og næringsliv får et godt transporttilbud, sier Navarsete.

Måtte få 125 mill.

Avtalen Hurtigruten har i dag ble inngått etter en anbudskonkurranse i 2004. Den gjelder for perioden 2005 til 2012, med en ensidig rett for staten til å kunne forlenge avtalen med ett år.

Hurtigruten opplyste i fjor at selskapet ikke lenger kunne holde avtalen slik den opprinnelig var ment, og at de måtte ha mer penger. Staten inngikk derfor en tilleggsavtale med Hurtigruten høsten 2008 og ga en statlig tilleggsbevilgning på 125 millioner kroner.

– Vi håper nå at den videre prosessen går raskt, slik at vi får de detaljerte anbudskriteriene på bordet så raskt som mulig, sier Fjell. Han regner med å ha grunnlaget for et tilbud til staten klart før nyttår.