I et brev til alle landets videregående skoler oppfordrer Sosial— og helsedirektoratet skolene til å innføre et slik altomfattende røykeforbud. Forbudet skal gjelde i skolegården og i de øvrige uteområdene.

Fra før er det lovfestet røykeforbud i landets grunnskoler, men nå anbefaler direktoratet at Helsedepartementet innfører lovforbudet også i de videregående skolene. 14 prosent av elevene på videregående skoler røyker daglig.

– Hvis ikke alle skolene innen utgangen av dette året har fulgt opp anbefalingen om å forby røyking, vil jeg i samarbeid med Utdanningsdepartementet vurdere å innføre forbud ved lov, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad til Aftenposten.