(Delta i debatten nederst på siden)

Vil totalforby barnereklame Både Norsk Lærerlag og Forbrukerombudet krever at all reklame mot barn blir forbudt.

KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bt.no

Det er nå klart at en rekke tunge aktører i norsk samfunnsliv ønsker å redusere det massive, kommersielle presset mot barn under 12 år.

Sist uke ble høringsrunden i forbindelse med utredningen "Oppvekst med prislapp?" avsluttet.

Stadig flere I tillegg til Lærerlaget og Forbrukerombudet ønsker LO og flere kristne organisasjoner å skjerpe reklamebruken mot barn.

I dag er det forbud mot barnereklame i radio og tv. Utvalget som har levert utredningen foreslår at et eventuelt reklameforbud tas inn i markedsføringsloven. Det betyr at alle medier og annonsører forbys å reklamere for alle produkter som rettes mot barn.

Skolen som catwalk — Vårt forslag innebærer at det blir forbudt for TV3 å reklamere overfor barn. I dag rammes de ikke av forbudet fordi de sender fra London. Et annet eksempel: leketøysfirmaer, som i sine kataloger leverer ønskelister barna kan fylle ut, vil også rammes hvis vi får et forbud, sier leder for utvalget, medieforsker Geir Magnus Nyborg.

Barn utsettes i dag for et massivt kommersielt press i skolen. Utvalget vil derfor gjøre skoler og barnehager til frisoner.

— Skolegården er Norges største catwalk. Klesfabrikanter kler opp populære elever for å få massene til å kjøpe. Levis er blant dem som har innrømmet at de kler opp kule barn og unge slik at de skal gå rundt i skolegården og påvirke andre, sier Nyborg.

Utvalget går inn for å lovfeste et reklameforbud i lærebøker og undervisningsmateriell, og vil ha strenge retningslinjer for sponsing i skolen.

— Skoler med dårlig økonomi får i dag tilbud om gratis skolebøker mot at reklame tillates. Gratis kladdebøker som inneholder reklame tilbys også, sier Nyborg.

— Dette er et problem i mange skoler, bekrefter leder for Norsk Lærerlag, Helga Hjetland.

Norske skoler får også ofte tilbud om sponsing av turopplegg eller skoleball. Firmaer ønsker å plassere drikkeautomater i skolegården og gi elevene noe av inntektene, mot at de får reklamere for seg selv.

Tillater sponsing Utvalget mener at sponsing i skolen ikke bør forbys, men at det bør reguleres strengt.

— Et viktig moment er forskjellsbehandling. En vestkantskole i Oslo vil bli bombardert med tilbud, mens andre barn ikke vil være attraktive å sponse. Dette skaper store forskjeller, sier Nyborg.

Undersøkelser viser at barn under 12 år ikke er i stand til å forstå reklame.

— Å rette informasjon mot de unge blir derfor det samme som å manipulere dem, sier medieforsker Geir Magnus Nyborg.

Tror ikke på forbud - Ingen, selv ikke annonsører, er tjent med at barn utsettes for et utilbørlig kjøpepress. Men vi tror ikke det er et slikt press mot norske barn. Først når de blir tenåringer, kan en si at dette blir et problem, sier direktør Bjørn Hauge i ANFOAnnonsørforeningen.

Han mener at det utilbørlige presset bør dokumenteres før forbudslinjen eventuelt tas i bruk.

— Vi har sagt oss villig til å arbeide med aktører som Barneombud og lærerorganisasjoner for å utarbeide retningslinjer for kommunikasjon rettet mot barn, sier Bjørn Hauge.

Les også Popstjerner og nyrike er idoler

Hører skolen nok på hva foreldrene har å si? To av tre foreldre sier at skolen ikke vil høre på dem når det gjelder oppdragelsen av barna. Er det virkelig slik? Eller har kanskje lederen av Lærerforbundet rett? Han mener at foreldre fraskriver seg ansvar for barnas oppdragelse, og krever at skolen skal ta jobben. Si din mening, og se hva andre BT-lesere mener Les også: Folkeskikk på timeplanen Krever engasjerte foreldre