Hans advokat stiller seg undrende til opplysningene. Statsadvokaten mener samtidig at bevisene mot Viksveen ikke holder for tiltale etter den alvorligste spionparagrafen. Ifølge Aftenposten er dette hovedkonklusjonen i den innstilling som Riksadvokaten har fått fra statsadvokat Morten Yggeseth. Trolig vil Riksadvokaten avgjøre tiltalespørsmålet i løpet av oktober.

Skeptisk advokat

Stein Viksveen selv ønsket natt til lørdag ikke å kommentere Aftenpostens opplysninger.

— Jeg kan ikke kommentere spekulasjoner rundt dette. Jeg venter på Riksadvokatens innstilling og vil ha fakta på bordet, sier han til NTB.

Stein Viksveens advokat, Atle Helljesen, stiller seg skeptisk til påstanden om at hans klient skal tiltales for forsøk på spionasje.

— Opplysningene som nå er kommet frem er helt ukjent for oss. Hvis dette er riktig, er jo bakgrunnen at de ikke har grunnlag for å tiltale ham for noe annet, sier Helljesen til NTB.

Han mener det vil være underlig å tiltale Stein Viksveen for å ha forsøkt å drive spionasje i 20 år uten å greie det.

— Vi har i den senere tid hatt en dialog med Riksadvokaten, og jeg synes det er veldig underlig at de skal lekke dette uten å fortelle oss det. Jeg vil ta det opp med Riksadvokaten og vil sende ham en telefaks allerede i dag, lørdag, sier Atle Helljesen.

Han hadde lørdag morgen ikke snakket med Stein Viksveen om saken.

brQvigstad uten kommentar

Viksveen er siktet for å ha spionert til fordel for den tidligere østtyske etterretnings-organisasjonen Stasi i perioden 1962 til 1989. Selv har han hele tiden hevdet at han er uskyldig. 4. november 1999 ble Viksveens hjem og kontor i Brussel ransaket. Journalisten ble samtidig siktet etter den såkalte spionparagrafen, straffelovens paragraf 90, som har en strafferamme på inntil ti års fengsel. Lasse Qvigstad, nå justisråd ved den norske ambassaden i Washington, har som førstestatsadvokat vært påtalemyndighetens representant i saken. Ved en eventuell tiltale vil han bli hentet hjem for å være aktor i saken. Overfor NTB ønsker heller ikke Qvigstad å kommentere Aftenpostens opplysninger.

— Nå er jeg i Washington og denne saken ligger hos Yggeseth, sier Quigstad.

Kan ikke bevises

Ifølge Aftenposten mener påtalemyndigheten at det ikke kan bevises at Stein Viksveen har overlevert opplysninger som kan skade Norges sikkerhet, som kravet er for domfellelse etter den alvorligste av straffelovens spionparagrafer.

Politiets overvåkingstjeneste skal ikke ha funnet dokumenter som beviselig stammer fra Viksveen i de meget omfattende Stasi-arkivene, noe som gjør det nesten umulig å bevise at de notatene overvåkingspolitiet og påtalemyndigheten mener Viksveen har overlevert virkelig er av en slik karakter at de kan skade rikets sikkerhet.

Kan dokumentere

På den annen side mener Statsadvokaten at etterforskningen kan dokumentere at Viksveen i lang tid har overlevert materiale til Stasi. Fordi man ikke kan bevise hvilke opplysninger Stasi har mottatt, er Statsadvokatens råd at det tas ut tiltale for forsøk på spionasje som rammes av paragraf 90.

Statsadvokaten vil i tillegg tiltale Viksveen etter paragraf 94, som gjør det straffbart å «innlate seg med noen fremmed makt», og motta noen form for godtgjørelse for å overlevere opplysninger som bør holdes hemmelig.