De nye retningslinjene fra Politidirektoratet trådte i kraft i forrige måned.

– Målet er at politiet oftere vil ta i bruk muligheten for å inndra passene hvis det er mistanke om at personer reiser utenlands for å begå slike overgrep, sier politiinspektør Thorstein Næss i Politidirektoratet.

Hittil har det bare skjedd noen få ganger i Norge.

– Vi håper at dette kan bli en metode som kan komme til nytte oftere. Kravet er at det er skjellig grunn til mistanke, det vil si over 50 prosent. Hensikten med de nye retningslinjene er at politidistriktene får en enhetlig praksis, sier Næss.

– Bekymret for sommerferien

Informasjonsansvarlig Hege Storhaug i Human Rights Service håper metoden vil ha god effekt.

– Vi er veldig bekymret nå før sommerferien for at foreldre skal ta med barna til utlandet for å kjønnslemleste dem, under påskudd av at de skal på ferie. Vi vet at dette gjøres på klinikker i flere byer i Europa, sier Storhaug.

Hun advarer samtidig mot at overgrep kan skje i Norge også.

– Vi kjenner til eksempler på kjønnslemlestelse i Norge, og har ved én anledning gått til anmeldelse i en slik sak, sier Storhaug.

Ifølge en rapport fra Institutt for samfunnsforskning i fjor er det ikke dokumentert noen tilfeller av kjønnslemlestelse utført i Norge.

«Legevaktene og barneavdelingene vi har vært i kontakt med oppgir at de aldri har mottatt jenter med akutte komplikasjoner som blødninger eller infeksjoner. Dette tyder på at jentene omskjæres i utlandet», heter det i rapporten.