Det blir på en planlagt telefonkonferanse med landsstyret tirsdag kveld at Thommessen vil be Sponheim om en forklaring, skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg er nestleder for Venstre og ikke for Lars. Jeg har aldri tenkt å trekke meg, sier Thommessen.

Thommessen føler han har mye støtte i partiet i saken, og han synes det er på sin plass å ta temaet opp direkte med Sponheim.

I et intervju med Dagens Næringsliv onsdag før påske sa Sponheim blant annet at «i det ene øyeblikket skulle han bli partileder og i det neste var det ikke aktuelt å være på Stortinget. Det undret oss litt». Sponheim stilte også spørsmål ved om Thommessen er en politiker med såkalt «stayerevne», og uttalte videre at han ikke anser Thomessen som kronprins, og at andre har et bedre utgangspunkt i partiet.

Sponheim kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene av at uttalelsene skal ha skapt uro i partiet. Han er imidlertid klar til å diskutere saken med Thommessen på telefonmøtet.

– Dette er et standard møte. Det vanlige er at alle forhold som rører seg før et landsmøte, er tema. Men dette må han bare ta opp, så skal vi nok kommentere litt av hvert, sier Sponheim.

Fredag åpner Venstres landsmøte i Bergen.

Jan M. Lillebø