Innvandrerforeldre som ikke lærer barna sine norsk bør kunne fratas omsorgen for egne barn, mener Frps familiepolitiske talsmann, Ulf Erik Knudsen.

– Når barna er født i Norge eller har bodd her i tre-fire år, må det stilles strengere krav til foreldrene. Det er foreldrenes ansvar å gjøre ungene i stand til å gjøre rede for seg på norsk, sier Knudsen til Dagsavisen.

Han krever straffetiltak mot foreldre som ikke lærer barna norsk, og kaller det grov omsorgssvikt.

Manglende norskopplæring bør derfor kunne meldes til politi og barnevern og bøtelegges. Grove overtramp må føre til at foreldrene blir fratatt omsorgen for egne barn, mener Frps familiepolitiske talsmann.

Utspillet blir avvist av andre partier.

– Bøtelegging og omsorgsovertakelse blir en lettvint og virkelighetsfjern tilnærming, mener Høyres familiepolitiske talsmann, Olemic Thommessen.

KrFs familiepolitiske talskvinne, May-Helen Molvær Grimstad kaller utspillet «helt hinsides».

– Utspillet nører opp under fremmedfrykten i samfunnet vårt, sier Molvær Grimstad.

– Frp kriminaliserer foreldrene og skaper nye problemer i stedet for å løse utfordringene, sier hun.

Selv Frp-avhopper og leder for Demokratene, Vidar Kleppe, mener Knudsen går for langt.

– Hadde jeg kommet med dette forslaget i Kristiansand bystyre, ville jeg blitt stemplet som reinspikka rasist av samtlige politiske partier, sier Kleppe til Dagsavisen.