Følger byrådets hennes innstilling, må Børs Cafe strupe tappekranene klokken 01.00 om natten, mor klokken 03.00 i dag. Innskrenkingen vil bli permanent. Byrådslederen mener det er viktig med et slikt tiltak for å redusere ordensproblemene på Strandkaien.

Det er gjentatte politirapporter om bråk og ordensforstyrrelser i og utenfor kafeen som ligger bak byrådslederens innstilling, som er i tråd med vurderingene fra kommunens kontor for skjenkesaker.

– Vi har hatt visse problemer i perioden november til februar, innrømmer daglig leder Emil Oscar Gjessing ved Børs Cafe.

Han vil likevel kjempe for å få beholde skjenketiden som den er.

– Vi mener vi har tatt grep for å få bukt med problemene, sier han.

Fra før er Børs Cafe truet med utkastelse fra lokalene på Strandkaien. Kløver Eiendom vil ikke fornye leiekontrakten. Tidligere i uken møttes partene i Bergen tingrett, som nå skal avgjøre om oppsigelsen er gyldig eller ugyldig.

Håvard Bjelland (arkiv)