— Alt tyder på en langvarig streik. Vi streiker så lenge som nødvendig og en dag lenger enn HSH tåler for å få gjennomslag for vårt krav om tarifftillegg, sier Lars Johnsen, nestleder i Transportarbeiderforbundet, til NTB.

Konflikten mellom Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) og transportarbeiderne trappes kraftig opp denne uka. Vel 450 ansatte stenges mandag ute fra arbeidet gjennom lockout, og ytterligere 200 ansatte tas ut i streik. Til sammen er vel 1.300 ansatte nå rammet av konflikten.

— Konflikten blir mye mer merkbar denne uka, med omtrent dobbelt så mange ute i streik eller utestengt ved lockout, sier Johnsen.

TOPP STREIKEVILJE: Rundt 300 streikende møtte opp ved ICA distribusjon ved Skårer utenfor Oslo i morges.<br/>FOTO: SCANPIX