— Vi har samla inn mykje dokumentasjon som dokumenterar løn ned i 90 kroner timen, seier Jarle Wilhelmsen, forbundssekretær i Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN).

Tysdag braut dei årets lønsforhandlingar med arbeidsgjevarane i fiskeindustrien, fordi dei ikkje ville gå med på såkalla allmenngjering av tariffavtalen.

Minsteløn i bransjen

Minste tariffløn i fiskeindustrien er i dag 157 kroner timen, men fleire bedrifter i næringa løner arbeidarane lågare enn det. Det gjer dei ved å bruke utanlandsk arbeidskraft.

Den einaste måten å sikre at alle må betale same løna er såkalla allmenngjering, som gjer tariffløna til ei lovfest minsteløn i heile bransjen.

Ein arbeidstakarorganisasjon kan prøve å få gjennom allmenngjering i tariffnemnda åleiene, men det er langt enklare viss dei har arbeidsgjevarane med på laget.

- Overraskande

— Vi har ikkje avvist allmenngjering. Det vi har sagt er at vi er villig til å få inn i forpliktande prosessar saman med NNN for å få eit ryddig arbeidsliv. Der er allmenngjering eit av dei moglege tiltaka, seier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).

Han seier dei òg sa seg villige til å ta ein pause i forhandlngane, slik at dei kunne ta ein diskusjon internt i arbeidsgjevarorganisasjonen.

— Difor var det overraskande at det vart eit brot. Men vi kjem til å vere opne for ein dialog med NNN òg fram til meklinga, seier han.

Omgår direktiv

Etter at Norge i fjor innførte EU sitt såkalla vikarbyrådirektiv, måtte norske bedrifter betale utanlandske vikarar norsk tariffløn. Fiskeforedlingsbedriften Sekkingstad på Sotra omgjekk dette ved å selje fabrikken til eit polsk firma, som dermed kunne drive vidare med løner som låg godt under norsk tariffløn.

Konkurrerande fiskeforedlingsbedrifter reagerte på at ordninga var konkurransevridande. Ein skulle då tru at FHL ville ønske ei allmenngjering velkomen, sidan den ville tvinge Sekkingstad og andre til å betale norsk tariffløn?

— Allmenngjering er eit ganske kraftfult verkemiddel. Det vi er opptatt av er gode og riktige lønsvilkår. Vi må vere sikker på at ein ikkje stenger for bruken av utanlandsk arbeidskraft, og ein ikkje får tiltak som hindrar fornuftig bruk av arbeidstid. For oss er arbeidstid ein viktig nøkkel.

Til mekling

— Betyr det at de ønskjer å få NNN med på endringar i arbeidstid, for at de skal støtte deira krav om allmenngjering?

— Det er noko vi diskuterte i forhandlingane som er avvist. Men det er ikkje noko høg dramatikk, det var god tone i forhandlingane, seier Ystmark.

Riksmeklingsmannen har enno ikkje sett opp noko tidspunkt for meklinga. Truleg vil det skje i god til før 1. juni. Då har riksmeklingsmannen normalt maksimalt 14 dagar på seg på få til ei løysing, før det eventuelt blir streik.