Jens Stoltenberg er i avslutningen av sine første valgkamp som statsminister. Han legger ikke skjul på at det er en krevende opplevelse.

— Selv om alle valg er viktige så er det ingen tvil om at det gir et ekstra ansvar å styre landet - samtidig som det er valgkamp.

Han ser lyspunkt i de siste meningsmålingene, og sier at han "regner med at Ap blir det største partiet."

God på samarbeide

Men når det gjelder forutsetninger for at han skal bli sittende eller gå av, holder statsministeren kortene tett til brystet. Kommentatorer mener det vil bli komplisert for Ap å fortsette med en oppslutning på rundt 25 prosent, men selv avviser han å leke med tall. Han vil ikke svare på om det er avgjørende at partiet blir det største på Stortinget.

— Jeg tror jeg fortsetter som statsminister, er konklusjonen hans.

— Hvorfor tror du andre partier er så skeptiske til å inngå et regjeringssamarbeid med Ap?

— Det vil være galt av meg å spekulere i det.

— Kan det være fordi Ap oppfattes som makttungt, maktarrogant og vanskelig å samarbeide med?

— Valget i 1957 var det siste hvor Ap fikk rent flertall. Siden da har vi samarbeidet med andre for å få flertall for våre saker. Det har vært fullt mulig å regjere alene og å få flertall for hovedlinjen i vår politikk. Vi har samarbeid fra sak til sak, og har lang erfaring i å samarbeide og kompromisse, sier Stoltenberg.

Usosialt Sandman-utvalg

Men samarbeidet om å få ned sykefraværet har utviklet seg til en vanskelig sak for Stoltenberg og Ap. Tidligere i uken gikk NHOs toppsjef, Finn Bergesen jr., knallhardt ut mot regjeringen som han beskyldte for å ha lagt opp til et narrespill om sykelønnsordningen.

Det forstår ikke Jens Stoltenberg.

— I fjor høst tok vi i full åpenhet initiativet til disse samtalene. Dialogen fortsetter, selv om NHO nok er skuffet over at vi ikke kom frem til en samlende løsning.

— Er Sandman-utvalgets forslag om en egenandel på 20 prosent, kombinert med redusert trygdeavgift, en usosial ordning?

— Vi har vurdert flere ordninger, men modellene har ikke vært gode nok. Dette har vært vurdert, regnet på og drøftet i ulike varianter. Men modellene var ikke gode nok, og de ble forkastet.

Forsvarer full sykelønn

— Ordningen Sandman-utvalget foreslo var ikke god nok, fordi den vil slå veldig sosialt skjevt ut. Den ville ha rammet særlig kvinner i omsorgssektoren og de med høyt sykefravær som gravide kvinner.

Yrkesdeltakelsen i Norge ligger på topp i verden, og en del av kostnaden er at sykefraværet er høyt. Sykefraværet er noe av prisen vi må betale for å ha en så stor del av befolkningen i arbeid. Mange befinner seg i et grenseland mellom trygd og jobb. En god sykelønnsordning gjør at de kan arbeide. En dårlig sykelønnsordning vil raskt gjøre det like lønnsomt å være trygdet, sier Stoltenberg.

Han understreker likevel at særlig langtidsfraværet er for høyt. Nå vurderes andre løsninger for å få det redusert.

Slår til mot skulk og skoft

— Vi ser for eksempel på om vi kan bruke mer trygdepenger til å betale for operasjoner og lønnstilskudd til bedrifter som ansetter utsatt arbeidskraft.

— Vi vil også slå hardt ned på skulk og skoft.

— Hva betyr det?

— Vi må slå hardt ned på ethvert misbruk av velferds- og trygdeordninger. Misbruk undergraver tilliten og troverdigheten til ordningene, men vi har ikke andre virkemidler enn å frata folk ytelser eller kreve tilbakebetalt penger som er urettmessige tildelt. I grove tilfeller kan det være aktuelt med anmeldelse for bedrageri. Dette handler om samfunnsmoral og vi er alle ansvarlig for å bekjempe det, sier Stoltenberg.

— Kan egenandeler likevel bli nødvendig, hvis ikke fraværet reduseres med 20 prosent?

— Jeg er usikker på tallet 20 prosent. Det kan være for ambisiøst, og det kan være å kaste blår i øynene på folk hvis vi sier at en så stor reduksjon er mulig.

Reformene har skylden

Alle partier satser milliarder i et kappløp om å forbedre skolene i landet. Men hvorfor er Norge i en situasjon med så betydelige mangler i skolevesenet?

— Ikke noe land i Europa bruker mer penger per elev enn Norge, likevel er det mangler. Jeg tror dette henger sammen med at vi har gjennomført store undervisningsreformer og at timetallet er økt kraftig. Vi har brukt 1 milliard kroner på økte lærerlønninger, og kommunesektoren har prioritert andre saker som eldrereformen. Derfor har skolene blitt hengende noe etter, men det store flertallet sier tross alt at de er fornøyd med skolen sin, påpeker Jens Stoltenberg.

Kontantstøtte på stedet hvil

Ap har tatt til orde for vesentlige forbedringer av barnehagetilbudet, og at prisene skal ned. For Stoltenberg er det ikke avgjørende om barnehagene er private eller offentlige. Han understreker at det offentlige må sørge for en del av tilbudet, for å sikre vanskeligstilte barn et forsvarlig tilbud.

— Vil Ap sørger for at kontantstøtten økes i takt med pris- og kostnadsveksten?

— Nei, det vil jeg ikke forplikte meg til. Men det betyr ikke at den aldri vil bli regulert, bare at vi ikke kan love å gjøre det hvert år, sier Stoltenberg.

Avgift er velferd

Statsministeren mener at en del særavgifter som for eksempel alkoholavgiftene må ligge på et nivå noe nærmere det nabolandene har. Men han vil ikke tallfeste hva nivået bør være eller hvor store forskjellene kan være. Han er ikke komfortabel med at en Volvo familiebil koster 200.000 kroner mer i Norge enn i Sverige, men avslår kategorisk å være med på noen kuttestafett:

— Bak hver eneste avgift skjuler det seg en velferdsordning. Det er ingen kunst å være for lavere avgifter. Men det er en kunst å finne en forsvarlig måte å betale kuttet på. Noen partier foreslår dramatiske kutt i sykelønnsordninger, dyrere skolefritidsordning, kutt i bevilgningene til langtidsledige, kultur- og bistandsbevilgninger. Jeg mener det er galt å kutte avgifter og la det gå ut over velferden, sier Jens Stoltenberg.

— Er du den som er personlig best egnet til å være landets statsminister?

— Ja, fordi vi går til valgt på et program som er best egnet til å sikre norsk økonomi og å bygge ut det norske velferdssamfunnet.

Statsminister Jens Stotenberg varsler kamp mot snylterne. FOTO: KNUT REKVE