I en ny rapport peker Statens helsetilsyn på en rekke uregelmessigheter i forbindelse med at den 100 prosent pleietrengende 79-åringen, Tordis Lien Brandt, omkom i omsorgsboligen 6. desember 2005. Batteriet i røykvarsleren var fjernet, trygghetsalarmen var tatt fra kvinnen, og hun hadde verken telefon eller døråpner. Dessuten var det ikke automatisk varsling til brannvesenet. Resultatet ble at Lien Brandt satt hjelpeløs i rullestolen sin før hun døde, skriver Adresseavisen.

Nå krever Statens helsetilsyn at det reises tiltale mot Trondheim kommune. I rapporten konkluderer de med at kommunen ikke har utført den påkrevde internkontrollen.

– Statens helsetilsyn mener at dødsfallet er et resultat av et grovt uaktsomt forhold, sier John Anders Øien, politioverbetjent ved Sør-Trøndelag politidistrikt, til Adresseavisen.

Dersom kommunen blir funnet skyldig, vil de bli ilagt en foretaksstraff i form av en bot.