Statsråden sendte tirsdag ut på høring et forslag som etter planen skal styrke barns beskyttelse mot slike overgrep – om de fremsettes muntlig eller via internett, SMS eller på telefon. Det er straffelovens paragraf 201 som skal presiseres, og høringsfristen er satt til 1. oktober i år.

– Straffansvar inntrer når den voksne møter barnet etter gjentatt kontakt tidligere, og når hensikten med møtet er seksuell omgang med barnet, sier justisminister Knut Storberget til NTB.